Aktuel Ansættelsesret 2023 - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_ansaettelsesret_2023
ConferenceId:6331083---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2023_05_25
EventId:6477546---OPERSONAL

Aktuel Ansættelsesret 2023

KORT OM KURSET:
 
Aktuel Ansættelsesret 2023 har fokus på følgende emner: Regeringens lovprogram 2022/23, opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Nyt rapporteringskrav om løngab mellem køn. Væsentlige lovændringer til ansættelseskontrakten fra 1. juli 2023, opdatering vedrørende GDPR/persondata. Hjemmearbejde og ansættelsesretlige forhold. Endelig vil der være fokus på implementering af Whistleblowerordninger” – disse skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med mere end 50 ansatte. Nyt lovforslag til afskaffelse af st.bededag og indførelse af nyt løntillæg samt nyt lovforslag som skærper reglerne om sexsual chikane på arbejdspladser.
       
INDHOLD:
 
Lovprogram 2023 – herunder 
 • Fremsatte lovforslag og vedtagne love 2023
 • Afskaffelse af St. bededag og indførelse af nyt løntillæg
 • Ny ansættelsesbevislov – kontrakter mv. skal være på plads 1. juli 2023
 • Krav om offentliggørelse af løngab mellem køn
 • Ret til orlov og barselsdagpenge mv. for retlige forældre/medfædre
 • Direktiv for passende mindsteløn for arbejdstagere i EU vedtaget
 • Whistleblowerordning - implementeringskrav for 50 - 250 ansatte i 2023
 • Nye arbejdsgiverkrav om chikanefrit miljø på arbejdspladsen fra 1. april 2023
 • Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. april 2023

Afskaffelse af st. bededag og indførelse af nyt løntillæg:
 • Betydningen heraf for månedslønnede og timelønnede
 • Årsmodelordning og månedslønordningen
 • Betydning for ansættelseskontrakter

Den ny ferielov og barselsreformen – en ajourføring og opsamling
 • Feriereglerne - afklaring af uklarheder med den ny ferielov
 • Barselsreformen – en ajourføring og opsamling 

Ansættelseskontrakter – ny krav til indhold fra 1. juli 2023
 • Betydning for kontrakten
 • Eksempel på kontrakter som opfylder ny lovgivning

Krav om offentliggørelse af løngab mellem køn*
 • Årlig rapporteringsforpligtelse om løngab mellem køn
 • Lønstatistik fordelt på køn og niveau
 • Krav om udarbejdelse af "evaluering" ved løngab på 5 pct.
* EU - direktiv om løngennemsigtighed skal være implementeret inden 3 år i alle lande

Ny lønoplysningskrav ved stillingsopslag 
 • Krav om oplysning om basisløn eller lønspænd før samtale

Hjemmearbejde og ansættelsesretlige forhold
 • Arbejdsskader i hjemmet - dækning mv.
 • Arbejdsmiljøreglerne
 • Generelt om arbejdsgiveransvaret

GDPR/Persondata
 • Ny aftale om dataoverførsel til tredjelande
 • Nye afgørelser for overtrædelse af GDPR lovgivning
 • Ny vejledende tekst fra Datatilsynet omkring opbevaring af personoplysninger ift. overholdelse af databeskyttelsesreglerne om samtykke
 • Retten til indsigt i egne oplysninger: ny dom sætter begrænsning på indsigtsanmodninger

Andre ændringer inden for ansættelsesretten
 • Forskerordningen - vigtig afgørelse udvider brug af ordningen

Whistleblowerordninger
 • Implementeringskrav skal være på plads i løbet af 2023
 • Arbejdsgiverkrav til ordningen
 • Hensynet til den ansatte
 • Datatilsynets whistleblowerordning

Seksuel chikane på arbejdspladser
 • Arbejdsgiverens ansvar
 • Ansættelsesretlige konsekvenser
 • Godtgørelsesniveau
 • Torterstatning
 • Elevforhold og sexchikane - lempelse i regler for ophævelse af kontrakt
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Ansættelsesret - MasterClass I (2 dage)

Ansættelsesretten: MasterClass 1 gennemgår over to dage den "grundlæggende ansættelsesret", herunder "ledelsesretten"og funktionærreglerne samt kontraktsforhold for funktionærer. Der udstedes MasterClass bevis for gennemført uddannelse. Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Ansættelsesret - MasterClass II (3 dage)

Ansættelsesretten: MasterClass 2 gennemgår over tre dage den "videregående ansættelsesret". Herunder indgår "Sygefraværsregler på arbejdspladsen", "Ansættelsesretten ved opsigelse"og "Personalehåndbogen". Der udstedes MasterClass bevis for gennemført uddannelse. Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

25. maj
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: