Aktuel Ansættelsesret 2023 - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_ansaettelsesret_2023
ConferenceId:6331083---OPERSONAL
Event:vejle_2023_02_10
EventId:6337971---OPERSONAL

Aktuel Ansættelsesret 2023

KORT OM KURSET:
 
Aktuel Ansættelsesret 2023 har fokus på følgende emner: Regeringens lovprogram 2022/23, opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Væsentlige lovændringer til ansættelseskontrakten fra 2023, opdatering vedrørende GDPR/persondata. Dagen tema er ”Whistleblowerordninger” – disse skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med mere end 50 ansatte.
 
INDHOLD:
 
Lovprogram 2023 – herunder
 • Fremsatte lovforslag og vedtagne love 2023
 • Ny ansættelsesbevislov – kontrakter mv. skal være på plads 1. juli 2023
 • Ret til orlov og barselsdagpenge mv. for retlige forældre/medfædre
 • Direktiv for passende mindsteløn for arbejdstagere i EU vedtaget
Den ny ferielov – ajourføring og opsamling
 • Optjening af ferie
 • Varsling af ferie
 • Ferie på forskud
 • Ændring i arbejdstid
 • Ændring i arbejdsomfang
 • Ferie i opsigelsesperioden
 • Barselsreformen – en ajourføring og opsamling 
Ansættelseskontrakter – ny ansættelsesbevislov fra 2023
 • Betydning for kontrakten
 • Eksempel på kontrakter som opfylder ny lovgivning
GDPR/Persondata
 • Ny aftale om dataoverførsel til tredjelande
 • Nye afgørelser for overtrædelse af GDPR lovgivning
 • Retten til indsigt i egne oplysninger: ny dom sætter begrænsning på indsigtsanmodninger
Andre ændringer inden for ansættelsesretten
 • Forskerordningen - vigtig afgørelse udvider brug af ordningen
Whistleblowerordninger (dagens tema)
 • Implementeringskrav skal være på plads i løbet af 2023
 • Arbejdsgiverkrav til ordningen
 • Hensynet til den ansatte
 • Datatilsynets whistleblowerordning
Instruktør:
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Ansættelsesret - MasterClass I (2 dage)

Ansættelsesretten: MasterClass 1 gennemgår over to dage den "grundlæggende ansættelsesret", herunder "ledelsesretten"og funktionærreglerne samt kontraktsforhold for funktionærer. Der udstedes MasterClass bevis for gennemført uddannelse. Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Ansættelsesret - MasterClass II (3 dage)

Ansættelsesretten: MasterClass 2 gennemgår over tre dage den "videregående ansættelsesret". Herunder indgår "Sygefraværsregler på arbejdspladsen", "Ansættelsesretten ved opsigelse"og "Diskriminationslovgivningen". Der udstedes MasterClass bevis for gennemført uddannelse. Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

10. februar 2023
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

09. februar 2023
Hvidovre

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

Hotel Munkebjerg

5-stjernet møde-, kursus- og konferencecenter med smuk beliggenhed og udsigt over Vejle fjord. Frokostrestauranten byder på klassiske retter lavet af sæsonens friske råvarer. Gratis parkering. Gratis Wi-Fi.