Aktuel Ansættelsesret 2022 - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_hr_jura_2022_2
ConferenceId:6089897---OPERSONAL
Event:vejle_2022_11_25
EventId:6310059---OPERSONAL

Aktuel Ansættelsesret 2022

KORT OM KURSET:
Aktuel Ansættelsesret 2022 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, seneste update på barselsområdet, status på ansættelsesbevisloven, en række regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

INDHOLD:

Den ny ferielov - opfølgning

Svar på en række uafklarede spørgsmål vedrørende:

 • Optjening af ferie
 • Varsling af ferie
 • Ferie på forskud
 • Ændring i arbejdstid
 • Ændring i arbejdsomfang
 • Ferie i opsigelsesperioden

Barselsreformen - opsamling

Ansættelseskontrakter - en status

Elever og lærlinge

 • Tilskud til voksenlærlinge
 • Elevers barsel og orlov ændres fra 2. august 2022
 • Nye regler for korte aftaler fra 1. januar 2022
 • Feriespørgsmål - afklaring af en række spørgsmål med den ny ferielov

GDPR/Persondata
 
 • Ny aftale om dataoverførsel til tredjelande
 • Nye afgørelser for overtrædelse af GDPR lovgivning

Whistleblowerordning

 • Implementeringskrav skal være på plads i løbet af 2023
 • Arbejdsgiverkrav til ordningen
 • Hensynet til den ansatte
 • Datatilsynets whistleblowerordning

Diskriminationslovgivning

 • Nye regler ved jobopslag skal overholdes
 • Nye regler i ligebehandlingsloven om fleksible arbejdsvilkår fra august 2022
 • Ny vigtig Højesteretsafgørelse om forskelsbehandling og opsigelse
 • Ligebehandlingsloven giver mulighed for at forskelsbehandle kvinder positivt i forbindelse med graviditet og moderskab

  Seksual chikane på arbejdspladser - ny lovgivning fra 1. januar 2023

  • Arbejdsgiverkrav om sikring af chikanefrit miljø

  Andre ændringer inden for ansættelsesretten 2022

  • Mindstelønsdirektiv - ny lovgivning på vej
  • Forskerordningen - vigtig afgørelse udvider brug af ordningen
  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Aktuel HR Jura 2022 - I

  Aktuel HR jura 2022 - I - har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med dagpengereglerne og ferieloven. Ny lovgivning om omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bl.a. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyordning".

  Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

  Ny lov om ansættelsesbeviser træder ikraft 1. januar 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. Fra 2. august 2022 skal kontrakterne ændres som en konsekvens af nye barselsregler. På kurset udleveres ansættelseskontrakter som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

  Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

  Kursus der omhandler beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt de forskellige skattepligtsformer. Fra 1. juli 2022 ændres udlændigeloven med konsekvens for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Fokus på ny dom, som udvider brugen af forskerordningen. Der er øget efterspørgsel på arbejdskraft samtidig med at medarbejderes rejsemønstre, og især ønsker til arbejdsstedet, har forandret sig. Med de nye rejsemønstre udfordres de gældende regler og et øget fokus på styring af "vandrende arbejdstagere" er nødvendig.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Tid & Sted

  25. november
  Vejle
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Vejle

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  24. november
  Hovedstaden

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: