Aktuel HR Jura 2022 - del 2 - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_hr_jura_2022_del_2
ConferenceId:6089897---OPERSONAL
Event:

Aktuel HR Jura 2022 - del 2

KORT OM KURSET:
Aktuel HR Jura 2022 - del 2 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, en række regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

INDHOLD:
Den ny ferielov - opfølgning

Svar på en række uafklarede spørgsmål vedrørende:

 • Optjening af ferie
 • Varsling af ferie
 • Ferie på forskud
 • Ændring i arbejdstid
 • Ændring i arbejdsomfang

Elever og lærlinge

 • Tilskud til voksenlærlinge
 • Elevers barsel og orlov ændres fra 2. august 2022
 • Nye regler for korte aftaler fra 1. januar
 • Feriespørgsmål - afklaring af en række spørgsmål med den ny ferielov

GDPR/Persondata

 • Ny cloudvejledning
 • Ny aftale om dataoverførsel til tredjelande
 • Nye afgørelser for overtrædelse af GDPR lovgivning

Whistleblowerordning

 • Implementeringskrav skal være på plads i løbet af 2023
 • Arbejdsgiverkrav til ordningen
 • Hensynet til den ansatte
 • Datatilsynets whistleblowerordning

Diskriminationslovgivning

 • Nye regler ved jobopslag skal overholdes
 • Nye regler i ligebehandlingsloven om fleksible arbejdsvilkår fra august 2022

  Andre ændringer inden for ansættelsesretten 2022

  • Forskerordningen - vigtig afgørelse udvider brug af ordningen
  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Aktuel HR Jura 2022 - del 1

  Aktuel HR jura 2022 del 1 har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med ferieloven. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bla. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyording".

  Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

  Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. Fra 2. august 2022 skal kontrakterne ændres som en konsekvens af nye barselsregler. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

  Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

  Kursus, der omhandler beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt de forskellige skattepligtsformer. Bl.a fokus på ny dom, som udvider brugen af forskerordningen. Der er øget efterspørgsel på arbejdskraft samtidig med at medarbejderes rejsemønstre, og især ønsker til arbejdsstedet, har forandret sig. Covid-19 har lært os, at arbejdet også kan udføres på den private bopæl, og arbejdsgiverens adresse er ikke længere nødvendigvis altid arbejdsstedet. Med de nye rejsemønstre følger et øget fokus på at styre samt gøre tingene anderledes. Ligesom reglerne udfordres, er der brug for en drøftelse af, hvad vi kan og hvordan vi gør det.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Dato for afholdelse

  Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

  06. oktober
  Hvidovre
  07. oktober
  Vejle

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: