Aktuel løn 2021 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_loen_2021
ConferenceId:5392166---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2021_08_31
EventId:5549072---OPERSONAL

aktuel løn 2021

Målgruppe:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte i Skattestyrelsen og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.

Indhold:

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Kurset følger bl.a. op på: Feriepenge til indefrysning, som skal reguleres i 2021, en række afledte konsekvenser af Covid-19, herunder hjemmearbejdspladser, lønnedgang, arbejdsdeling, kantineordning mv. Ny registreringspligt for visse grænseoverskridende "ordninger" er trådt ikraft 1. juli 2020. Status på bilbeskatningen 2021, særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. 

Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav

 • Fri bil - beskatning 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • Bilbeskatning 2021 - regulering af afgifter 2021
 • Covid-19: ekstra muligheder i brug af 60 - dages reglen
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Genbergning af leasingbiler - nyere regler - arbejdsgivers ansvar
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2021 vedrørende personalegoder mv.


Ny indberetnings- og registreringspligt for mange nye "skatteordninger" (DAC6)

 • Virksomheder bliver registreringspligtige af mange nye skatteordninger
 • 1. juli 2020 - ikrafttræden af indberetningspligt med tilbagevirkende kraft
 • Registreringspligt for virksomheder inden 8 dage
 • Hvilke ordninger vil være omfattet af indberetningspligten


Nye krav til løn- og ansættelsesvilkår ved ind- og udstationering
 • 1. januar 2021 ensrettes løn- og ansættelsesvilkår
 • Nye registreringskrav i virksomheder
 • Nye krav for opbevaring af dokumenter af hensyn til myndighedstjek
 • Krav til udpegning af kontaktperson
 • Bødestørrelser - der kan forventes meget skrappe sanktioner

Covid-19: Udfordringer og muligheder
 • Arbejdsgivers betaling for aflyste rejser
 • Lønindberetning - befordringsfradrag
 • Hjemmearbejdsplads - krav til arbejdsgivers håndtering og skattemæssige overvejelser
 • Kantineordninger
 • Arbejdsdeling - en mulighed som nu kan bruges i hele 2021
 • Lønnedgang - de skattemæssige krav for at der reelt er tale om lønnedgang
 • "genaktivering" af skattefri kørsel efter 60 - dages reglen ved hjemmearbejde
 • Fristudskydelser af A-SKAT og AM-Bidrag - indberetning og indbetaling

Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter
 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko

Skat øger kontrolindsatsen i 2021:
                                                                                     
 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter

Feriepenge - indberetning og regulering 
 • Opfølgning på indefrosne feriepenge i 2021
 • Efterfølgende reguleringer/korrektioner - bonusberegninger

Den ny ferielov – udvalgte problemstillinger:
 • Indberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede 
 • Forskudsferie - herunder på tværs af ferieår
 • Overførsel af ferie
 

Nye regler i barselsloven fra 1. januar 2021

 • Nye regler for sorgorlov
 
Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Den nye ferielov – en praktisk implementering

Den ny ferielov træder i kraft 1. september i år. På en praktisk anvendelig måde klædes du på til at kunne løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie. Vi samler op på de mange svar som STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har givet på en lang række spørgsmål om de nye regler - som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med den nye lov. På kurset er også medtaget problemstillinger i forhold til indberetning og indbetaling til feriefonden.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

31. august
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: