Aktuel løn 2022 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_loen_2022
ConferenceId:5392166---OPERSONAL
Event:

Aktuel løn 2022

MÅLGRUPPE:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.


INDHOLD:

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Kurset følger bl.a. op på: Ny barselsordning om øremærket barsel, den ny ferielov og udvalgte problemstillinger, ny praksis for bilbeskatning kan medføre store bøder og efterreguleringer. Nye regler for sorgorlov og ny retsbaseret omsorgsorlov. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. 

Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav

 • Ny praksis for beskatning af firmabilen - en "bombe" under beskatningen
 • Fri bil - beskatning 2021, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • Bilbeskatning 2021 - regulering af afgifter 2021
 • Covid-19: ekstra muligheder i brug af 60 - dages reglen
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Genberegning af leasingbiler - nyere regler - arbejdsgivers ansvar
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2021 vedrørende personalegoder mv.

 

Gaver

 • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
 • Gavekort eller gavebevis til ansatte
 • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
 • SKATS fokus


Rette indkomstmodtager

 • A-indkomst/B-indkomst
 • Honorarmodtager
 • SKATS fokus

 

Nye krav til løn- og ansættelsesvilkår for udenlandsk arbejdskraft

 • Nye regler for udenlandsk arbejdskraft fra 1 januar 2021
 • Krav om dansk bankkonto per 1 januar 2021
 • Arbejdstilladelse til medfølgende ægtefælle
 • Skærpet kontrol og formodningsafslag
   

COVID-19: Befordringsfradrag, hjemmearbejdspladser, kantineordninger mv.

 • Lønindberetning - befordringsfradrag
 • Hjemmearbejdsplads - krav til arbejdsgivers håndtering og skattemæssige overvejelser
 • Kantineordninger
 • Lønnedgang - de skattemæssige krav for at der reelt er tale om lønnedgang 
 • "Genaktivering" af skattefri kørsel efter 60 - dages reglen ved hjemmearbejde

 

Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter

 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko

 

Skat øger kontrolindsatsen i 2021:                                                                                      

 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter


Feriepenge - indberetning og regulering 

 • Opfølgning på indefrosne feriepenge i 2021
 • Efterfølgende reguleringer/korrektioner - bonusberegninger

 

Den ny ferielov – udvalgte problemstillinger:

 • Lønmodtagerbegrebet i ferieloven – direktører
 • Lønindberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede 
 • Forskudsferie - herunder på tværs af ferieår
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Ferietillæg

 

Den ny barselsreform - politisk aftale på plads:

Barselsreformen indeholder en række store ændringer, herunder:
 • Konsekvensændringer af den ny barselsreform
 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder.
 • Barselsorlovsperioden – nye regler
 • Fædreorlov – nye regler
 • Forældreorlov og barselsdagpenge – nye regler
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig i den nye model
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Konsekvenser for lønrettighederne i  de kollektive overenskomster
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre i barselreformen
 • Indførelse af regler om omsorgsorlov (februar 2022)
 • Og mange andre problemstillinger...
 
Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Den nye ferielov – almindelige regler

På en praktisk anvendelig måde klædes du på til at kunne løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie. Hvad sker der f.eks. hvis der ikke bliver holdt den ferie som ferieloven kræver? Vi samler bl.a. op på de mange svar som STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har givet på en lang række spørgsmål om de nye regler - som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med den nye lov. Der vil også blive gennemgået praktiske cases omkring opsigelse og ferieafholdelse.

Grundlæggende løn - del 1

Grundlæggende løn - del 1 har som formål at give et overblik over grundlæggende arbejdsopgaver i et lønbogholderi. Kurset har fokus på praktisk lønbehandling og lønbogføring. Kurset er praktisk tilrettelagt med opgaver, cases og indlæg.

Grundlæggende løn - del 2

Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet og regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordringsfradrag.

Grundlæggende løn - del 3

På en praktisk anvendelig måde klædes du på til at kunne løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie. Hvad sker der f.eks. hvis der ikke bliver holdt den ferie som ferieloven kræver? Vi samler bl.a. op på de mange svar som STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har givet på en lang række spørgsmål om de nye regler - som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med den nye lov. Der vil også blive gennemgået praktiske cases omkring opsigelse og ferieafholdelse.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

17. marts
Hovedstaden
21. marts
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: