Aktuel løn 2022 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_loen_2022
ConferenceId:5392166---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2022_09_27
EventId:5970116---OPERSONAL

Aktuel løn 2022

MÅLGRUPPE:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.

INDHOLD:
Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet gennemgås. Kurset endvidere op på: Ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, ny praksis for bilbeskatning kan medføre store bøder og efterreguleringer. Nye regler for sorgorlov og ny retsbaseret omsorgsorlov. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom.

Ny Bogføringslov:
 • Konsekvenser for "lønbogholderiet" - herunder krav om afstemninger før indberetning.
 • Implementeringskrav med udgangen af 2022.
Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav
 • Ny praksis for beskatning af firmabilen
 • Fri bil - beskatning 2022, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Genberegning af leasingbiler - nyere regler - arbejdsgivers ansvar
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2022     vedrørende personalegoder mv.
Firmaudflugter til ind- og/eller udland
 • Skattepligt eller skattefri - hvad siger reglerne og praksis
 • Krav til fagligt indhold
 • Evt. deltagelse af ægtefælle
 • Evt. (delvis) egenbetaling
 • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
 • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?
Gaver
 • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
 • Gavekort eller gavebevis til ansatte
 • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
 • SKATS fokus
Rette indkomstmodtager
 • A-indkomst/B-indkomst
 • Honorarmodtager
 • SKATS fokus
Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter
 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko
Skat øger kontrolindsatsen i 2022                                                                                      
 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter
Arbejdsophold fra udlandet:
 • Forskerordningen - ny dom udvider brugen af ordningen
 • "Kildeskat": når ansatte i udlandske filialer tager til møde i Danmark
Den ny ferielov – opfølgning på udvalgte problemstillinger
 • Lønmodtagerbegrebet i ferieloven – direktører
 • Lønindberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede 
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren
 • Forskudsferie - herunder på tværs af ferieår
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Ferietillæg
 • Feriehindringer
 • Afregning af ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie - håndtering (pas på skatten)
 Den ny barselsreform - opfølgning på udvalgte problemstillinger
 • Konsekvensændringer af den ny barselsreform
 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder.
 • Barselsorlovsperioden – nye regler
 • Fædreorlov – nye regler
 • Forældreorlov og barselsdagpenge – nye regler
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig i den nye model
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Konsekvenser for lønrettighederne i  de kollektive overenskomster
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre i barselreformen
 • Indførelse af regler om omsorgsorlov                                          
 
Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Den nye ferielov – almindelige regler

På en praktisk anvendelig måde klædes du på til at kunne løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie. Hvad sker der f.eks. hvis der ikke bliver holdt den ferie som ferieloven kræver? Vi samler bl.a. op på de mange svar som STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har givet på en lang række spørgsmål om de nye regler - som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med den nye lov. Der vil også blive gennemgået praktiske cases omkring opsigelse og ferieafholdelse.

Den nye ferielov - særlige forhold

På dette kursus, vil vi fokusere på de særlige udfordringer og problemstillinger, som den nye ferielov har givet anledning til. Det forudsættes at de grundlæggende regler er kursisterne bekendt (f.eks. vores kursus: Den ny ferielov – almindelige regler). Der vil på kurset blive sat spotlight på mange af de problemstillinger hvor der har været tvivl om forståelsen og fortolkningen.

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordningsdrag. Nye regler for skattefri gavekort til ansatte under Covid-19 vedtaget.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

27. september
Hvidovre
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

26. september
Aarhus V

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

Hotel Scandic

Moderne hotel med lækre, lyse konferencelokaler placeret kun 8 km. fra København. Frokosten tilberedes af sæsonens friske råvarer og består af danske og internationale retter. Gratis parkering. Gratis Wi-Fi.