Aktuel løn 2023 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_loen_2023
ConferenceId:6309633---OPERSONAL
Event:

Aktuel løn 2023

 MÅLGRUPPE:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.

INDHOLD:
Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet. Herunder krav om lønafstemning senest tidspunktet for lønindberetning, krav om procedurebeskrivelse af lønområdet inden 1. januar 2023. Den ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen, nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere.

Ny Bogføringslov:
 • Nye afstemningskrav til alle lovpligtige indberetninger
 • Konsekvenser for "lønbogholderiet" - herunder krav om afstemninger før indberetning.
 • Implementeringskrav fra 1. januar 2023.
Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav  
 • Øget fri bil beskatning fra 2023 på Hybrid - plug in
 • Lempelse i El-bil beskatning fra 2023
 • Fri bil - beskatning 2022, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Firmabilbeskatning - SKAT udsender nyt styresignal og ændrer "holdning"
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2022 vedrørende personalegoder mv.
Firmaudflugter til ind- og/eller udland
 • Skattepligt eller skattefri - hvad siger reglerne og praksis
 • Krav til fagligt indhold
 • Evt. deltagelse af ægtefælle
 • Evt. (delvis) egenbetaling
 • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
 • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?
Gaver
 • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
 • Gavekort eller gavebevis til ansatte
 • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
 • SKATS fokus
Rette indkomstmodtager
 • A-indkomst/B-indkomst
 • Honorarmodtager
 • SKATS fokus
Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter
 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko
Skat øger kontrolindsatsen i 2022                                                                                      
 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter
Arbejdsophold fra udlandet: 
 • Forskerordningen - ny dom udvider brugen af ordningen
 • "Kildeskat": når ansatte i udlandske filialer tager til møde i Danmark
 • Lempelse i reglerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra 1. december 2022

Den ny ferielov – opfølgning på udvalgte problemstillinger

 • Delvis sygemelding og mulighed for ferieafholdelse
 • Mulighed for at modregne og tilbageføre for meget udbetalt ferietillæg
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren ved fratrædelse
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Afregning af ikke afholdt overført ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie – håndtering
 • Hvad skal der indberettes til arbejdsmarkedets feriefond
 • Hvilke medarbejdergrupper skal arbejdsgiver indberette til arbejdsmarkedets feriefond

 Den ny barselsreform - opfølgning på udvalgte problemstillinger

 • Konsekvensændringer i de nye ny barselsregler
 • Nyeste regler og praksis om barselsdagpenge – bl. a fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Forholdet mellem barselsdagpenge og lønrettigheder
 • Betydningen af løn under barsel i kollektiv overenskomst
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig – konsekvenser for arbejdsgiver
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre med de nye barselsregler
 • Beskæftigelseskravet i barselsloven- konsekvenser for arbejdsgiver

Regler om omsorgsorlov  

 • Indførelse af 5 dages ret til omsorgsorlov
 • Betydningen af omsorgslov for lønafregningen
 • Beregning af omsorgsorlovsdage ved tiltrædelse midt i kalenderåret                          
                         

Lidt om kursushistorikken mv:

- Kurset blev første gang afholdt i 2001.
- Årligt afholdes kurset 10 - 15 gange med et gennemsnit på 12 årlige kursusdage svarende til ca. 280 kurser.
- Gennem årene har ca. 10.000 deltaget på kurset.
- I 2022 har kurset været afholdt 14 gange med i alt 500 deltagere
- Instruktører på alle kursusdage: Voldgiftsdommer og advokat Rami Sørensen samt Tax Manager Jørgen Frausing
                                                            
 
Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordningsdrag. Nye regler for skattefri gavekort til ansatte under Covid-19 vedtaget.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: