Aktuel løn 2023/24 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_loen_2023
ConferenceId:6309633---OPERSONAL
Event:aarhus_2023_11_03
EventId:6612095---OPERSONAL

Aktuel løn 2023/24

Arbejdstidsreglerne ændres - fra 2024 - på væsentlige områder. Det gælder i forhold til nye krav om registrering af arbejdstid og i forhold til "48-timers-reglen". Reglernes gennemførelse er en konsekvens af EU dom. Indførelse af nyt løntillæg fra 2024 på de områder hvor afskaffelse af st. bededag har betydning for den ansatte. Nyt EU direktiv om løngennemsigtighed får betydelig indvirkning på krav til offentliggørelse af visse lønoplysninger. Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet gennem nye afstemningskrav og krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer. Opfølgning på den ny barselsordning og nye regler fra 2024 om LGTB+ familier og kort opfølgning på den ny ferielov. Nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Håndtering af el-og hybridbiler - om skat, moms og afgifter for firma, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Overblik over nye rapporteringskrav om "bæredygtighed i personaleforhold".

Kurset afholdes med følgende emner:Nye arbejdstidsregler - fra 2024:

 • Nye krav til tidsregistrering
 • Arbejdsgiveransvar at arbejdstidsreglerne overholdes
 • Nye arbejdstidsregler

Nyt direktiv om løngennemsigtig – vær på forkant

 • Krav om etablering af lønstrukturer
 • Løngennemsigtighed i rekruttering af nye medarbejdere
 • Kønsneutralitet i stillingsopslag
 • Indsigtret i aflønning
 • Lønredegørelse – ny rapporteringskrav til visse arbejdsgivere
 • Kontraktvilkår må ikke hindre arbejdstagernes ret til at oplyse andre om deres løn.
 • Nye bevisbyrderegler ved lønforskelle
 • Bødesanktioner ved overtrædelse af nye regler

Oplysningskrav om bæredygtighed i personaleforhold - et overblik over regler og krav
 • Overblik over regler
 • Overblik over nøgletalsrapportering inden for personaleområdet

Afskaffelse af St. Bededag og indførelse af løntillæg
 • Indførelse af nyt løntillæg
 • Afklaring af de hvem som er omfattet
 • Betydning for månedslønnede og timelønnede
 • Årsmodelordningen
 • Månedsmodelordningen

Ny Bogføringslov:
 • Nye afstemningskrav til alle lovpligtige indberetninger
 • Krav om afstemninger før indberetning.
 • Implementeringskrav fra 1. januar 2023.
 
Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav  
 • Øget fri bil beskatning fra 2023 på Hybrid - plug in
 • Lempelse i El-bil beskatning fra 2023
 • Fri bil - beskatning 2023, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Firmabilbeskatning - SKAT udsender nyt styresignal og ændrer "holdning"
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2023 vedrørende personalegoder mv.
 
Firmaudflugter til ind- og/eller udland
 • Skattepligt eller skattefri - hvad siger reglerne og praksis
 • Krav til fagligt indhold
 • Evt. deltagelse af ægtefælle
 • Evt. (delvis) egenbetaling
 • Indberetningspligten ved skattepligt (over/under 1.200 kr. grænsen)
 • Regninger fra udlandet – hvad gør jeg med momsen?
                
Gaver
 • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
 • Gavekort eller gavebevis til ansatte
 • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
 • SKATS fokus
 
Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter
 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko
 • Udgifter som er forbundet med hjemmearbejde
 
SKAT øger kontrolindsatsen i 2023                                                       
 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • SKATS sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter

 
Den ny ferielov – opfølgning på udvalgte problemstillinger
 • Delvis sygemelding og mulighed for ferieafholdelse
 • Mulighed for at modregne og tilbageføre for meget udbetalt ferietillæg
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren ved fratrædelse
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Afregning af ikke afholdt overført ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie – håndtering
 • Hvad skal der indberettes til arbejdsmarkedets feriefond
 • Hvilke medarbejdergrupper skal arbejdsgiver indberette til arbejdsmarkedets feriefond
 
Den ny barselsreform - opfølgning på udvalgte problemstillinger
 • Konsekvensændringer i de nye ny barselsregler
 • Nyeste regler og praksis om barselsdagpenge – bl. a fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Forholdet mellem barselsdagpenge og lønrettigheder
 • Betydningen af løn under barsel i kollektiv overenskomst
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig – konsekvenser for arbejdsgiver
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre med de nye barselsregler
 • Beskæftigelseskravet i barselsloven- konsekvenser for arbejdsgiver
 
Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Senior Tax Manager Jacob Østergaard, Landbrug & Fødevarer
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Barselsreglerne - jura og dagpenge

Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Den ny ferielov og barselsreformen - en ajourføring

På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen, har givet anledning til. Nye barselsrettigheder for surrogatforældre er på vej, samt en større ændring af barselsreformen (regeringens lovprogram 2023). Kurset forudsætter kendskab til reglerne svarende til deltagelse på kurset ”den ny ferielov” eller ”barselsreformen”.

Personalegoder og skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår reglerne for beskatning af personalegoder. Herunder hvilke "goder", som er skattepligtige og hvilke andre "goder" som blot anses for almindelig personalepleje og dermed er undtaget fra skattepligten. Værdiansattelse, tidspunkt for beskatning, indberetningsregler, bagatelgrænser mv. behandles på kurset. Endvidere gennemgås reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, herunder kravende til dokumentation mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

03. november
Aarhus C
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

Scandic City

Moderne hotel midt i Aarhus. Lyse og veludstyrede konference- og mødelokaler. Restauranten serverer retter med årstidens bedste råvarer. Gratis Wi-Fi.