Aktuel løn 2024
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_loen_2024
ConferenceId:6711409---OPERSONAL
Event:

Aktuel løn 2024

Kurset har fokus på nyeste lovgivning, herunder lovgivning på vej, som berører løn- og personaleområdet. Kurset afdækker nye barselsregler, nye ferieregler, nye krav om dokumentation af afløningsforhold, nye arbejdstidsregler og herunder konsekvenser for ansættelseskontrakter og politikker og andre nyheder som har indvirkning på løn- og personaleforhold. Kurset ser også på mulighederne for brug af AI - værktøjer (kunstig intelligens) indenfor løn- og personale.

Nye arbejdstidsregler - fra 2024
 • Nye krav til tidsregistrering
 • Undtagelser fra krav om tidsregistrering
 • Opt - out, hvad betyder det?
 • Ændringer af kontrakter og politikker
 • Arbejdsgiveransvar at arbejdstidsreglerne overholdes 
 
Nye krav om oplysning og dokumentation i aflønningsforhold
 • Dokumentationskrav om aflønning i ansættelsesforhold (ESRS - regler)
 • Løngennemsigtighed i ansættelsesforhold (løngennemsigtighedsdirektivet)

Ny barselslovgivning fra 2024
 • Nye regler for tvillingeforældre
 • Nye regler for soloforældre
 • Nye regler for sociale forældre
 • Nye regler for LGTB+ forældre
 • Opfølgning på barselsreformen

Nye ferieregler 2024 inkl. opfølgning på den "ny ferielov" 
 • Udbetaling af uhævede feriepenge - nye regler
 • Delvis sygemelding og mulighed for ferieafholdelse
 • Mulighed for at modregne og tilbageføre for meget udbetalt ferietillæg
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren ved fratrædelse
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Afregning af ikke afholdt overført ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie – håndtering
 • Hvad skal der indberettes til arbejdsmarkedets feriefond
 • Hvilke medarbejdergrupper skal arbejdsgiver indberette til arbejdsmarkedets feriefond

AI - værktøjer (kunstig intelligens) - indenfor løn- og personale
 • Eksempler på praktisk brug af AI generelt og inden for løn- og personaleområdet
 • Retningslinjer for brug af AI - værktøjer


Instruktører:
Cand.Jur. Brian Nygaard Oswald
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: