Aktuel løn 2024
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_loen_2024
ConferenceId:6711409---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2024_06_03
EventId:6748672---OPERSONAL

Aktuel løn 2024

Kurset har fokus på nyeste lovgivning, herunder lovgivning på vej, som berører løn- og personaleområdet. Kurset afdækker nye barselsregler, nye ferieregler, nye krav om dokumentation af afløningsforhold, nye arbejdstidsregler og herunder konsekvenser for ansættelseskontrakter og politikker og andre nyheder som har indvirkning på løn- og personaleforhold. Kurset ser også på mulighederne for brug af AI - værktøjer (kunstig intelligens) indenfor løn- og personale.

Nye arbejdstidsregler - fra 2024
 • Nye krav til tidsregistrering
 • Undtagelser fra krav om tidsregistrering
 • Opt - out, hvad betyder det?
 • Ændringer af kontrakter og politikker
 • Arbejdsgiveransvar at arbejdstidsreglerne overholdes 
 
Nye krav om oplysning og dokumentation i aflønningsforhold
 • Dokumentationskrav om aflønning i ansættelsesforhold (ESRS - regler)
 • Løngennemsigtighed i ansættelsesforhold (løngennemsigtighedsdirektivet)

Ny barselslovgivning fra 2024
 • Nye regler for tvillingeforældre
 • Nye regler for soloforældre
 • Nye regler for sociale forældre
 • Nye regler for LGTB+ forældre
 • Opfølgning på barselsreformen

Nye ferieregler 2024 inkl. opfølgning på den "ny ferielov" 
 • Udbetaling af uhævede feriepenge - nye regler
 • Delvis sygemelding og mulighed for ferieafholdelse
 • Mulighed for at modregne og tilbageføre for meget udbetalt ferietillæg
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren ved fratrædelse
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Afregning af ikke afholdt overført ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie – håndtering
 • Hvad skal der indberettes til arbejdsmarkedets feriefond
 • Hvilke medarbejdergrupper skal arbejdsgiver indberette til arbejdsmarkedets feriefond

AI - værktøjer (kunstig intelligens) - indenfor løn- og personale
 • Eksempler på praktisk brug af AI generelt og inden for løn- og personaleområdet
 • Retningslinjer for brug af AI - værktøjer


Instruktører:
Cand.Jur. Brian Nygaard Oswald
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

03. juni 2024
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: