Aktuel skat: Person- og selskabsskat - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_skat_person_og_selskabsskat
ConferenceId:6306486---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2022_11_10
EventId:6306492---OPERSONAL

Aktuel Skat: Person- og selskabsskat

Indhold:
Aktuel skat mv. 2022 - Selskaber og personer - indeholder en gennemgang af årets vigtigste vedtagne love, afgørelser fra domstole mv. herunder administrative afgørelser. Kurset giver endvidere et overbliv over ny lovgivning på vej. Kurset supplerer en række aktuelle temaer. På kurset medtaget også en summerisk gennemgang af den ny bogføringslov med særlig fokus på denne lovs nyskabelser.
  Gennemgang af udvalgte aktuelle emner, herunder:

  • Salg af fast ejendom mellem interesseforbundne parter
  • Nedsættelse af afskrivningsprocenten på nye ejendomme
  • Lagerbeskatning af udlejningsejendomme
  • Status på nye ejendomsvurderinger
  • Kørselsfradrag og værdi af fri bil
  • Aktionærlån – status efter aktuel Højesteretsafgørelse
  • Ny praksis for indtægtsførelse af covid-19 støtte
  • Den nye bogføringslov
  • Ny praksis for beskatning af fri leaset bil
  • Lovudkast om lempede skatteregler for elbiler stillet til rådighed for ansatte
  • Lovudkast om fritagelse for beskatning ved adgang til opladning på arbejdsplads
  • Praksis for overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående
  • Nye sanktioner hvis man ikke indsender materiale til Skat

  Instruktører:
  Advokat (H) Torben Bagge TVC
  Tax Manager Jørgen Frausing TVC

  Målgruppe:
  Skatterådgivere, revisorer og andre der arbejder med person- og selskabsskat.

  7 timer godkendt efteruddannelse for advokater og revisorer.
   
  Kurset afholdes i samarbejde mellem Karnov Group og Økonomi& Personale Academy.
   

  Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

  Kursus der omhandler beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt de forskellige skattepligtsformer. Fra 1. juli 2022 ændres udlændigeloven med konsekvens for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Fokus på ny dom, som udvider brugen af forskerordningen. Der er øget efterspørgsel på arbejdskraft samtidig med at medarbejderes rejsemønstre, og især ønsker til arbejdsstedet, har forandret sig. Med de nye rejsemønstre udfordres de gældende regler og et øget fokus på styring af "vandrende arbejdstagere" er nødvendig.

  Personalegoder og Skattefri godtgørelser

  Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordningsdrag. Nye regler for skattefri gavekort til ansatte under Covid-19 vedtaget.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Tid & Sted

  10. november
  Hovedstaden
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Hovedstaden

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  17. november
  Aarhus

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: