Aktuel skat selskaber - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_skat_selskaber
ConferenceId:5465284---OPERSONAL
Event:aarhus_2021_12_02

Aktuel skat selskaber

Kurset har specifikt fokus på en række skattemæssige ændringer på selskabsområdet gældende fra 2021 og fremefter. Aftalen om den grønne skattereform forhøjer afskrivningsmuligheden på produktionsaktiver. Reglerne om dokumentation af transfer pricing ændres fra at være et oplysningskrav efter anmodning fra skattemyndighederne til et krav om indsendelse senest 60 dage efter selvangivelsespligten. DAC6 - direktivet fra EU betyder, at en række virksomheder nu skal indberette visse grænseoverskridende ordninger til skattemyndighederne.

Kurset afholdes fra kl. 12.30 - 16.00

Kursets hovedpunkter:

Grøn skattereform
- Udvidelse af midlertidigt investeringsvindue i produktionsaktiver
- Omlægning af energiafgifer

Transfer Pricing
- Krav om indsendelse af TP oplysninger skærpet
- Hvem er omfattet de nye indsendelseskrav
- Konsekvenser når TP oplysninger er mangelfulde eller ikke indsendt rettidigt

DAC6 - grænseoverskridende ordninger
- Hvem er omfattet
- Hvilke transaktionstyper, skal man være opmærksom på
- Eksempler på transaktion omfattet af grænseoverskridende ordninger
- Når en ordning bliver kendt efter den skulle have være oplyst
- Erstatningsansvar

Andre nyheder af relevans
- CFC, underskud i selskaber, fast driftssted  
Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Partner, Advokat (H) Kaspar Bastian, TVC Advokaterne

Aktuel Moms og afgifter 2021

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner, herunder moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på Quick Fixes samt den ny E-handelspakke fra EU.

Skatteregnskabet Selskaber

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 2.900,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: