Løntilskudsregler og ansættelsesformer
>EventDetailsDEV
Conference:ansaettelsesformer_og_den_ny_lab_lov
ConferenceId:4649390---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_10_22
EventId:4673087---OPERSONAL

Løntilskudsregler og ansættelsesformer

Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc.
 
Ny omfattende lovgivning om ”lov om aktiv beskæftigelse” (LAB-lov/ny tilskudslov) er vedtaget og får betydning for samarbejdet mellem virksomheder og kommune.
 
Kurset gennemgår de ansættelsesretlige regler og betydningen af den nye LAB – lovgivning.
 
Indhold:
 • Ny LAB lovgivning – samarbejdet med kommuner og jobcentre om jobansættelser, herunder vejledning og bistand til virksomheder
 • Indhentning af oplysninger om jobansøger - herunder om brug af referencer, søgning i sociale medier, fortrolighed om persondata etc.
 • Ansættelsessamtalen - om hvordan du sikrer dig mod forskelsbehandling af ansøgere og hvad det kan koste for arbejdsgiver hvis reglerne ikke bliver fulgt
 • Ansættelseskontrakten – hvornår er det et krav?
 • Kontraktformer og indhold (funktionær, timelønnede, deltid, tidsbegrænsede, elevkontrakter mv.)
 • Personalepolitikker og ansættelseskontrakten
 • Om fagforeningens, tillidsmandens og kommunens rolle inden ansættelsen
 • Opsigelse af ansatte i fleksjob, løntilskud, elever/lærlinge mv.
 • Vikaransættelser – om ligebehandling mv.
 • Ansættelser i løntilskud – hvilke regler skal være opfyldt inden ansættelse?
 • Ansættelse i tilskud – om tilskudsmuligheder
 • Ferieregler – gælder de samme regler for alle?
 
Instruktører:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Den ny ferielov - regler og implementering

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket. Kurset har som formål at gennemgå de særlige områder i ferieloven, hvor arbejdsgiver allerede nu bør forberede planlægningen og den praktiske implementering. Kurset har fokus på ferielovsændringerne, hvorfor deltagelse på kurset forudsætter et nogenlunde kendskab til de eksisterende regler.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - HR - Jura

I vores HR-JURA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Tid & Sted

22. oktober 2020
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: