Løntilskud på arbejdsmarkedet - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:ansaettelsesformer_og_den_ny_lab_lov
ConferenceId:4649390---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2021_04_14
EventId:5331765---OPERSONAL

Løntilskud på arbejdsmarkedet

Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc. Ny - midlertidig - tilskudordning til lærlinge frem til udløbet af 2020, samt ændringer i tilskudsreglerne vedørende uddannelsesaftaler indgået efter 1. maj 2020.
 
Indhold:

  Udvalgte punkter:

  • Ny løntilskudsordning for lærlinge gældende fra 1. maj 2020 - 31.december mv.

  Den ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats (”løntilskudsloven”/LAB-loven):
   

  • Samarbejdet med kommuner og jobcentre om jobansættelser, herunder vejledning og bistand til virksomheder
  • Forenkling og automatisering for arbejdsgivere i procedurer ved ansøgning om løntilskud og ansættelser i virksomhedspraktik mv.
  • Ensretning af ”merbeskæftigelseskravet ved oprettelse af løntilskud
  • Høring af tillidsrepræsentanter mv.
  • Harmonisering af varighedsbegrænsning for løntilskudsjob
  • Fravigelsesmuligheder for seniorfleksjobbere
  • Større krav til arbejdsgivere for personer i virksomhedspraktik
  • Forenkling af voksenlærlingeordningen
  • Udvidelse af jobrotationsordningen
  • Justering af fleksjobordning, mentorordningen mv.


  Ansættelsesretlige forhold ved fleksjobbere, ansatte i lønskud etc.

  • Når du ansætter og opsiger en fleksjobber og ansatte i løntilskud mv.
  • Forskelsbehandling af fleksjobbere, ansatte i løntilskud, virksomhedspraktikanter etc.
  • Opsigelse af fleksjobbere ved opnåelse af pensionsalder
  • Lov om tidsbegrænset ansatte – og ansatte i løntilskud
  • Indberetning og indefrysning af feriepenge for fleksjobbere
  • Hvilke krav stilles der til kontrakten i løntilskudsansættelse?
  • Om fagforeningens, tillidsmandens og kommunens rolle inden ansættelsen


  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

  Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

  Den ny ferielov - regler og implementering

  Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket. Kurset har som formål at gennemgå de særlige områder i ferieloven, hvor arbejdsgiver allerede nu bør forberede planlægningen og den praktiske implementering. Kurset har fokus på ferielovsændringerne, hvorfor deltagelse på kurset forudsætter et nogenlunde kendskab til de eksisterende regler.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

  Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

  Tid & Sted

  14. april 2021
  København
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: København

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  07. april 2021
  Vejle

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: