Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:ansaettelseskontrakten_og_personalehaandbogen
ConferenceId:5485115---OPERSONAL
Event:

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten.

 

Nyt direktiv om gennemsigtighed og minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er blot eksempler på lovgivning, som har betydning for udformning af ansættelseskontrakter og personalehåndbogen.

 

Senest har Coronasituationen også medført overvejelser om at bestemmelserne om arbejdsgivers ledelsesret bør præciseres i kontrakten/personalehåndbogen. 

 

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.


Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.Kurset inkluderer "den gode ansættelseskontrakt" og eksempel på personalehåndbog vil blive udleveret.

 

Indholdet omfatter bl.a.: 

 

 • Konsekvensændringer af den ny barselsreform
 • Nyt direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold - betydning for kontrakter og personalehåndbog
 • Hvad betyder den ny ferielov, lov om ansættelsesklausuler, GDPR mv. for kontrakter og personalehåndbog
 • Hjemmearbejdspladser - tilpasning af kontrakt og personalehåndbogen
 • Barselsrettigheder - betydning for kontrakten og personalehåndbogen
 • Overvejelser om fleksible kontrakter for løn, arbejdstid og arbejdsopgaver mv.
 • Krænkelser og seksuel chikane: fastlæggelse af politik og kontraktsmæssige overvejelser
 • Vigtige afgørelser som ændrer på nuværende kontrakter og personalehåndbog
 • Hvornår kræves der at der udformes en ansættelseskontrakt
 • Punkter som skal medtages i kontrakten, herunder alle væsentlige vilkår
 • Punkter som er gode/anbefalelsesværdige at medtage i kontrakten
 • Personalegoder, personalepolitikker og ansættelseskontrakten
 • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og virksomhedens personalehåndbog
 • Ændringer i ansættelsesforholdet og ændringer i ansættelseskontrakten
 • Digitale krænkelser
 • Kontraktsudformning og faldgrupper for tidsbegrænset ansættelser, deltidsansættelser, timelønsansættelser, tilkaldevikarer etc.
 • Whistleblowerordninger

 


 

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv. Senest diskuteres muligheden for opsigelse som følge er "vaccinemodstand".

Personalejuraen A-Z - Del 1

Personalejura A-Z afholdes over to dage som ”del 1” og ”del 2”. På kursets førstedag gennemgås ansættelsesretten i det løbende ansættelsesforhold. Kursets anden dag gennemgås juraen i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse og afslutning. Kurset giver således et godt overblik over den ansættelsesretlige lovgivning fra ansættelse til opsigelse.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

04. april 2022
Storkøbenhavn
06. april 2022
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: