Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:ansaettelseskontrakten_og_personalehaandbogen
ConferenceId:5485115---OPERSONAL
Event:vejle_2023_03_23
EventId:6311769---OPERSONAL

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

KORT OM KURSET:
Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. januar 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. 

Fra 2. august 2022 skal kontrakterne ændres som en konsekvens af nye barselsregler.

På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav.

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

INDHOLD:

Ny lovgivning - betydning for kontrakter mv.:

 • Ny lov om ansættelseskontrakter fra 1. januar 2023 (lovudkast er fremsat)
 • Nye barselsregler fra 2. august 2022 - ændring af kontrakter og personalehåndbog
 • Ny ferielovgivning og kontraktsforhold 
 • Whistleblowerlovgivning og kontraktsforhold
 • Fleksibilitetspolitik - muligheder og begrænsninger ved hjemmearbejde

Ansættelseskontraktens udformning - inkl. personalehåndbogen:  
                
 • Hvornår skal der foreligge en kontrakt?
 • Hvilke punkter skal en kontrakt indeholde?
 • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
 • Ansættelsesklausuler og kontraktsforhold
 • Ændringer i ansættelsesforhold
 • 120-dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.  
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel Ansættelsesret 2022

Aktuel Ansættelsesret 2022 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, senenste update på barselsområdet, status på ansættelsesbevisloven, en række regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

Aktuel HR Jura 2022 - I

Aktuel HR jura 2022 - I - har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med dagpengereglerne og ferieloven. Ny lovgivning om omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bl.a. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyordning".

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordningsdrag. Nye regler for skattefri gavekort til ansatte under Covid-19 vedtaget.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

23. marts 2023
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: