Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
>EventDetailsDEV
Conference:ansaettelseskontrakten_og_personalehaandbogen_juridisk_ajourfoering
ConferenceId:5368840---OPERSONAL
Event:

Ansættelseskontrakten - inkl. personalehåndbogen - en juridisk ajourføring

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten.

Nyt direktiv om gennemsigtighed og minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er blot eksempler på lovgivning, som har betydning for udformning af ansættelseskontrakter og personalehåndbogen.

Senest har Coronasituationen også medført overvejelser om at bestemmelserne om arbejdsgivers ledelsesret bør præciseres i kontrakten/personalehåndbogen. 

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Kurset inkluderer "den gode ansættelseskontrakt" og eksempel på personalehåndbog.

Indholdet omfatter bl.a.: 

 • Nyt direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold - betydning for kontrakter og personalehåndbog
 • Hvad betyder den ny ferielov, lov om ansættelsesklausuler, GDPR mv. for kontrakter og personalehåndbog
 • Hvad betyder Coronasituationen for udformning af kontrakter og personalehåndbog - overvejelser om tilpasninger
 • Overvejelser om fleksible kontrakter - løn, arbejdstid og arbejdsopgaver - hvilke muligheder er der
 • Vigtige afgørelser som ændrer på nuværende kontrakter og personalehåndbog
 • Hvornår kræves der at der udformes en ansættelseskontrakt
 • Punkter som skal medtages i kontrakten, herunder alle væsentlige vilkår
 • Punkter som er gode/anbefalelsesværdige at medtage i kontrakten
 • Personalegoder, personalepolitikker og ansættelseskontrakten
 • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og virksomhedens personalehåndbog
 • Ændringer i ansættelsesforholdet og ændringer i ansættelseskontrakten
 • Kontraktsudformning for tidsbegrænset ansættelser, deltidsansættelser, timelønsansættelser, tilkaldevikarer etc.
  
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

01. februar 2021
København
02. februar 2021
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: