Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:ansaettelsesretten
ConferenceId:2284368---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2019_10_24
EventId:4570758---OPERSONAL

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kort om kurset:
Kurset har fokus på en række særlige konsekvenser af ny ferielov, nye regler for håndtering af persondata og andre lovnyheder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler. Ny vigtig EU-dom stiller krav om arbejdstidskontroller. Kurset ser på betydningen af denne afgørelse.  


Kurset indeholder følgende punkter:


Nye ansættelseskontrakter

 • Ændring i ferieregler – betydning for kontrakter
 • GDPR – betydning for kontrakter
 • Eksempler på formuleringer

 Personalehåndbogen – en opdatering

 • Nye ferieregler og feriefridage - konsekvens for personalehåndbogen
 • GDPR – hvad betyder det for personalehåndbogen
 • Eksempel på formuleringer

Arbejdstidskontroller – ny vigtig EU dom – betydning for arbejdsgiver

 • Hvilke ny krav kan arbejdsgiver forvente til kontrol af tidsregistrering
 • Praktisk tilgang til overholdelse af EU - lovkrav

Den ny ferielov – særlige forhold

 • Tiltag som arbejdsgiver skal tage action på
 • Overgangsregler fra 1. september 2019
 • Elever – hvad kommer den ny ferielov til at betyde?
 • Timelønnede ansættelser – konsekvenser af den ny ferielov
 • Omberegning af feriepenge ved barsel i overgangsperioden
 • Ansættelseskontrakter - konsekvensændring af de nye regler

Den ny databeskyttelseslov – særlige forhold

 • Datatilsynets særlige fokusområder for efteråret 2019
 • Ansættelsesretlig vinkel omkring persondata
 • Ansættelseskontrakter - konsekvensændringer af de nye regler

Krænkelser på arbejdspladsen

 • Ny vejledning fra arbejdstilsynet
 • Nye regler fra 1. januar 2019 – om seksuelle krænkelsen – nye bevisbyrderegler
 • Digitale krænkelser – regler og tiltag
 • Kan det betale sig som medarbejder at føre sag - hvad er domstolspraksis?

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet                             

 • Ny retspraksis vedrørende diskrimination pga. handicap 
 • Når der ved afskedigelsesrunde er en overvægt af ældre medarbejdere         
 • Ny afgørelse om omplaceringspligt af gravide (i opsigelsesperioden)

Nye Barselsregler i 2017/18

 • Ny fleksibel fædreorlov fra 2018
 • Nyt beskæftigelseskrav for barselsdagpenge
 • Nye regler om farens placering af fædreorlov
 • Nye regler om for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær

Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder

 • Nyt EU direktiv (juni 2019) opstiller nye minimumsrettigheder og oplysningskrav om arbejdsvilkår for arbejdstagere
 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Begrænsning i arbejdsgivers adgang til indsigt i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019
 • Sygedagpengesager - ændring i regler for standsning af udbetaling
 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor - 48 timers reglen
 • Ny praksis vedrørende 120-dages reglen      
 • Sorgorlov – nye regler
 • Flexjob - ny vigtig højesteretsafgørelse - april 2019 - om opsigelse efter udløb af flexjobbet

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.   
 
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Aktuel offentlig ansættelsesret

Nye ferieregler, ny persondataforordning, nye barselregler for fædre er blandt de nyheder som er på vej på det offentlige område. Kurset ”Offentlig ansættelsesret” er tilrettelagt for ansatte som arbejder med personalejuridiske spørgsmål i bred forstand. Du lærer at håndtere ansættelser og afskedigelser på et korrekt grundlag og du får et indblik i de mange regler og procedurer om begrundelser og partshøring i personalesager.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - HR - Jura

I vores HR-JURA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Tid & Sted

24. oktober
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

13. august
Vejle
25. oktober
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: