Ansættelsesret - MasterClass I (2 dage) - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:ansaettelsesretten_masterclass_i_2_dage
ConferenceId:5983849---OPERSONAL
Event:

Ansættelsesret - MasterClass I (2 dage)

KORT OM KURSET:
Ansættelsesretten: MasterClass 1 gennemgår over to dage den "grundlæggende ansættelsesret", herunder "ledelsesretten"og funktionærreglerne samt kontraktsforhold for funktionærer. Der udstedes MasterClass bevis for gennemført uddannelse. Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

DAG 1:
 
OVERBLIK

 • Ledelsesretten
 • Funktionærretten
 • Timelønnede ansættelser
 • Ansættelsesbevisloven
 • EU - lovgivning i form af direktiver og forordninger
 • Arbejdstidsregler
 • Hovedaftalen, overenskomster, lokalaftaler mv.
 • Særlovgivning (GDPR, arbejdsmiljølovgivning, ferieregler mv.)
 
Ledelsesretten

 • Om arbejdsgivers bestemmelsesret
 • Om arbejdsgivers ret til at ændre i arbejdets indhold og tilrettelæggelse
 • Ændring af løn- og arbejdsvilkår – herunder de varslingsmæssige konsekvenser
 • Når den ansatte siger "fra" overfor opgavernes indhold mv.
 • Begrænsninger i ledelsesretten i forhold til anden lovgivning (arbejdsmiljølovgivning mv.)
 • Når udmøntning af ledelsesretten giver anledning til konflikter
 • Domme, afgørelse mv. hvor ledelsesrettens udstrækning er afprøvet
 
Funktionæransættelser - rettigheder og pligter - summarisk

 • Funktionærstatus - vigtigste rettigheder og pligter
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten                                                                 
 • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
 • Ferieretten, retten til barsel etc.
 • Retten til dækning af udgifter afledt af ansættelse
 
DAG 2: 

Ansættelseskontrakten inkl. personalehåndbogen

 • Lovgivning mv. som styrer udformning af kontrakter
 • Hvornår skal der foreligge en kontrakt?
 • Hvilke punkter skal en kontrakt indeholde?
 • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
 • Nyt direktiv om minimumsrettigheder i ansættelsesforhold
 • Ansættelsesklausuler og kontraktforhold
 • Ændringer i ansættelsesforhold
 • Ferielovgivning og kontraktforhold
 • Whistleblowerlovgivning og kontraktforhold

 


Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Ansættelsesret - MasterClass II (3 dage)

Ansættelsesretten: MasterClass 2 gennemgår over tre dage den "videregående ansættelsesret". Herunder indgår "Sygefraværsregler på arbejdspladsen", "Ansættelsesretten ved opsigelse"og "Personalehåndbogen". Der udstedes MasterClass bevis for gennemført uddannelse. Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

20. marts -
21. marts
Hovedstaden
22. marts -
23. marts
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 9.990,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: