Arbejdsgiverpligter i ansættelsesforhold - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:arbejdsgiverpligter_i_ansaettelsesforhold
ConferenceId:4916162---OPERSONAL
Event:

Arbejdsgivers ledelsesret og -pligter i ansættelsesforhold

Arbejdsgiver har retten til at lede og fordele arbejdet. Kurset ser på udstrækningen og indholdet af denne ledelsesret. Senest har Coronasituationen udfordret grænserne for denne ledelsesret. Også arbejdsgiverpligter i forhold til aflønning, sygedagpenge, brugen af hjemmearbejdsplads og arbejdsmiljøet er aktualiseret under coronakrisen og vil blive behandlet på kurset. På tværs af ansættelsesretten er der endvidere en række lovpligter, som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på. Der gælder arbejdsgiverpligter i sygefraværssager, i sager om afskedigelse, ved ansættelses af nye medarbejdere, i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, GDPR etc.   Kurset har som formål at behandle nogle af de vigtigste og lovfæstede arbejdsgiverpligter i ansættelsesforholdet. Til kurset er udviklet en fortegnelse som viser de vigtigste arbejdsgiverpligter i ansættelsesforholdet.

 

Gennemgang omfatter herunder: 

 • Arbejdsgivers ledelsesret - udstrækning og indhold
 • Har Corona udfordret grænserne for arbejdsgivers ledelsesret
 • Særligt Corona og arbejdsgiverpligter ved aflønning, sygedagpenge, arbejdsmiljø og hjemmearbejdsplads
 • Arbejdstidskontrolpligten – hvilke særlige krav og regler skal arbejdsgiver overholde, som følge af ny EU-dom
 • Ansættelsesbeviser – herunder også nye EU krav på vej, som skærper arbejdsgiverpligterne
 • Arbejdsgivers oplysningspligt om alle væsentlig vilkår i et ansættelsesforhold
 • Arbejdsgiverpligter ved stillingsændringer
 • Arbejdsgivers anmeldelsespligt af skader på arbejdspladsen – fysiske og psykiske arbejdsskader
 • Arbejdsgiverpligter i forbindelse med i afskedigelsessager– betydningen af saglighed ved opsigelse i private og offentlige ansættelsesforhold
 • Arbejdsgiverpligter i GDPR forhold, herunder oplysningspligten, pligten til at lave fortegnelser, anmeldelse af sikkerhedsbrug, slettepolitik mv
 • Bibeskæftigelse – korrekt håndtering af arbejdsgiver – nye lovgivning på vej som følge af nyt EU-direktiv
 • Arbejdsgiverpligter i sygefraværssager og barselssager
 • Lovpligter i forhold til arbejdsmiljølovgivningen – om sikring af et sundt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø
 • Arbejdsgiverpligter i krænkelsessager mv.
 • Arbejdsgiverpligter ved etablering af kontrolforanstaltninger, overvågning af ansatte mv.
 • Udvalgte pligter, som følge af overgangen til den nye ferielov
 • Anmeldelsespligter af udenlandsk arbejdskraft
 
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

03. december
Hvidovre
04. december
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: