Social ansvarlighed i ansættelsesforhold - de nye ESG lovkrav
EventDetailsDEV
Conference:baeredygtighed_i_personaleforhold_om_regler_og_rapporteringskrav
ConferenceId:6667233---OPERSONAL
Event:

Social ansvarlighed i ansættelsesforhold - de nye ESG lovkrav

Alle virksomheder vil direkte eller indirekte blive omfattet af nye lovkrav om bæredygtighed inden for "miljø, social ansvarlighed, og governance/ledelse" (ESG).

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus.

Udbytte af kurset:

- Opnår kendskab til lovgrundlag og baggrund for de nye lovkrav
- Får indblik i krav til bæredygtighedsrapporteringen, herunder form og krav til indhold
- Lærer om de generelle krav til oplysninger om ESG emner 
- Indsigt i de specifikke oplysningskrav om det sociale ansvar, herunder i ansættelsesforhold
- Tiltag som understøtter arbejdet med social ansvarlighed
- Eksempler og cases på hvordan andre virksomheder rapporterer om det sociale ansvar

Kursusindhold:

Lovgrundlag: 

- Baggrund for lovgivning om bæredygtighed
- EU direktiv som implementeret i dansk lovgivning
- EU´s standarder (ESRS)

Bæredygtighedsrapporteringen:

- Generelle krav til rapportering
- Rapporteringsprincipper og begreber, herunder dobbeltvæsentlighedsbegrebet
- Karakteren af oplysninger i rapporten
- Konsoliderede rapporteringer
- Generelle krav til rapportering
- Emne specifikke krav til rapportering (ESG)


Oplysningskrav om det sociale ansvar:

- Oplysningskrav om egen arbejdsstyrke
- Oplysningskrav om arbejdstagere i værdikæden
- Oplysningskrav om det berørte samfund
- Oplysningskrav om forbrugere

 
Det sociale ansvar i ansættelsesforhold:

- Etablering af processer til at indsamle relevante data
- Opstille politikker og retningslinjer om bæredygtighedsmål
- Evaluering af bæredygtighedspræstationer
- Rapportering om bæredygtighedspræstationer på målbar og valid måde
- Revisor erklæring om bæredygtighedspræstationerne

Generelle tiltag som understøtter arbejdet med den sociale ansvarlighed i ansættelsesforhold:

- Politik for mangfoldighed og inklusion
- Politikker for ligebehandling (alder, køn, religion, handicap mv.)
- Lønpolitik
- Arbejdsklausuler i kontrakter med leverandører, herunder fokus på at undgå at medvirke til social dumping
- Etablering af whistleblowerordninger
- Fastholdelsespolitik
- Mulighed for arbejde på nedsat tid
- Rejsepolitik
- Politik om medarbejdernes mentale sundhed og fysiske helbred
- Fleksible arbejdsformer
- Medinddragelse af medarbejdere

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

15. april 2024
Vejle
16. april 2024
Hovedstaden

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: