Webinar - Barselsdagpenge - udvalgte og aktuelle problemstillinger
EventDetailsDEV
Conference:barselsdagpenge_udvalgte_og_aktuelle_problemstillinger
ConferenceId:5431837---OPERSONAL
Event:

Barselsdagpenge - aktuelle problemstillinger

Barseldagpenge – udvalgte og aktuelle problemstillinger
 
Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer på dagpengeområdet og truffet en række afgørelser af principiel betydning. Webinaret henvender sig både til privatansatte og ansatte inden for stat, region eller kommune.
 
Hovedpunkter:                  
 • Nyere beskæftigelseskrav               
 • Den fleksibel fædreorlov
 • Sorgorlov for fædre i forbindelse med dødsfødsler, død og bortadoption
 • Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barseldagpenge?
 • Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe?
 • Betingelserne for at få barseldagpenge herunder beskæftigelseskravet
 • Hvordan kan arbejdsgiver få refusion selvom det almindelige beskæftigelseskrav ikke er opfyldt?
 • Kan medarbejderen afbryde en barselperiode uden at miste barseldagpenge?
 • Hvordan sikre arbejdsgiver sig mod at miste retten til refusion i barselsforløb, hvor medarbejder i perioden afholder ferie?
 • Nye regler pr. 1. januar 2020 om tillæg på 0,3% ved refusion til dagpenge
 • Ansøgning og anmeldelsesfrister
 • Hvad sker der med mistede barseldagpenge, når arbejdsgiver anmelder for sent?
 • Barseldagpenge ved barnets indlæggelse
 • Særregler i forbindelse med adoption
 • Dagpengeret ved alvorligt syge børn under 18 år

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: