Barsel & Ligebehandling på arbejdsmarkedet - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:barselsregler
ConferenceId:1863192---OPERSONAL
Event:

Barsel & Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt rådgivere inden for det ansættelsesretlige område. Der forudsættes blot et grundlæggende kendskab til barsel- og ligebehandlingsreglerne. Kurset henvender sig til både private- og offentlige arbejdsgivere.

Kort om kurset:
Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til fleste tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Den 1. januar 2019 er vedtaget nye regler om forbud mod sexchikane og ny vejledning er udstedt. Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne på barselsområdet.

Barselsreglerne:
 
Fravær og barsel:
 • Fraværsreglerne før og efter fødsel for begge forældre – de almindelige fraværsregler
 • Fravær på grund af barnets hospitalsindlæggelse- forlængelse og udskydelse af orlov
 • Fravær af familiemæssige årsager
 • Graviditetsbetinget sygefravær – herunder ved opsigelse
 • Sygdom under barsels- og forældreorlov

Varslingsregler og barsel/adoption:
 • Hvilke frister gælder for varsling af barsel og orlov – for mor og far
 • Om konsekvenser ved for sen varsling over for arbejdsgiver
 • Varslingsregler ved adoption

Dagpengebestemmelserne:
 • Barselsdagpenge - anmeldelse og dagpengerefusion
 • Beskæftigelseskravene efter barselsloven
 • Arbejdsgivers pligt til at betale løn under barsel  

Lønrettigheder i lovgivning, aftaler og overenskomster:
Ferie og barsel:
 • Forholdet til ferieloven – hvordan placerer man ferie i en barselsplan
 • Overførsel af ferie ved barsel

Tilbagevenden til arbejde efter barsel:
 • Hvilken stilling har man krav på at komme tilbage til efter orlovsfravær?
 • Reglerne om anden ugunstig behandling end afskedigelse
 • Reglerne om anmodning om ændrede arbejdsvilkår efter tilbagevenden fra barsel
Målrettet annoncering på sociale medier - og ligebehandlingsloven

Ligebehandling på arbejdsmarkedet:
 
Ved ansættelse og ligebehandling:
 • Hvad må arbejdsgiver spørge om før og under ansættelsen? 

Afskedigelse og ligebehandling:
 • Højesteretsdom om opsigelse, hvor arbejdsgiver ikke kender til graviditeten før efter opsigelsen
 • Opsigelse under graviditet, under orlov, og efter tilbagevenden fra barsels– og forældreorlov
 • Opsigelse pga. personalereduktioner - hvor langt strækker omplaceringsforpligtelsen
 • Opsigelse pga. besparelser og omstrukturering efter tilbagevenden fra barsel
 • Omplaceringspligt - ny dom fra Højesteret  
 • Tilbagekaldelse af opsigelse
 • Afskedigelse ved generel afskedigelsesrunde/personalereduktion – nye afgørelser
 • Afskedigelse, når stillingen ikke nedlægges
 • Afskedigelse, når vikaren fortsætter
 • Hvornår har arbejdsgiveren bevisbyrden for, at afskedigelsen er berettiget?
 • Stillingsændring efter tilbagevenden på arbejdspladsen

Graviditet – afskedigelse og ligebehandling:
 • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiveren ikke har kendskab til graviditeten?
 • Graviditetsbetinget sygefravær – herunder om opsigelse, når arbejdsgiver først bliver bekendt med fraværsårsag efter opsigelse       

Fædre – afskedigelse og ligebehandling:
 • Er fædre beskyttet mod afskedigelse, når de varsler fædreorlov eller forældreorlov?
 • Ny retspraksis vedrørende farens beskyttelse mod afskedigelse under morens graviditet 
Nye regler om seksuel chikane fra 1. januar 2019

Ny vejledning om krænkelse på arbejdspladsen fra arbejdstilsynet

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”HR - Jura” og "Løn & Personale". Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.

 
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - HR - Jura

I vores HR-JURA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

07. oktober
København
08. oktober
Silkeborg

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: