Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:beskaeftigelse_af_udenlandsk_arbejdskraft_hr_forhold_og_social_sikring
ConferenceId:4416044---OPERSONAL
Event:

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft - HR forhold og social sikring

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Nyt udstationeringsdirektiv får væsentlig betydning - særlig for lange udstationeringer som arbejdsgivere skal forholde sig til. Særlig fokus på udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsvilkår, social dumping og de arbejdsretlige regler, feriebestemmelser, ligebehandling, ligeløn mv., arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarregler. Nye regler om udenlandsk arbejdskraft er trådt i kraft den 1. juni 2019. Endvidere diskuteres betydningen af Brexit ved beskæftigelse her i landet.

 

Indhold:

 

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft – HR, arbejds- og opholdstilladelse samt forskerordningen

 • Nyt udstationeringsdirektiv 2018 – implementering fra 2020 ("nyt direktiv")

 • Ændringer til direktivet på vej med betydelig rækkevide for arbejdsgivere

 • Udstationeringer foretaget i efteråret 2019 - om konsekvenser af nyt direktiv

 • Hvilke forholdsregler bør arbejdsgivere tage i forhold til lange udstationeringer

 • Fast-track ordning for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

 • Arbejds- og opholdstilladelser, herunder arbejdsgiveransvar

 • Myndighedskontrol ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – modvirkning af social dumpning

 • Kontraktforhold: hvilke forhold skal man være særlig opmærksom på

 • Arbejdsklausuler - social dumping? - hvad betyder det for kontrakten

 • Mindsteløn - og andre ansættelsesvilkår - hvad skal man være opmærksom på?

 • Konsekvenserne ved ulovligt arbejde

 • Sondringen mellem lokalansættelse, arbejdsudleje og entrepriseaftaler

 • Særligt om ferierettigheder ved udenlandske ansættelser

 • Regelsættet - i overblik - for indstationering af arbejdskraft

 • Registreringsmæssige forhold ved offentlige myndigheder – herunder RUT

 • Om lovvalg for udenlandske ansatte – udvalgte problemområder (ferie mv.)

 • Forskerordningen – en status på reglerne

 • Vikarlovens betydning for brugervirksomheden og risikoen for ansvar for vikarbureauets manglende overholdelse af overenskomsten 

 

Social Sikring ved udstationering herunder til Danmark

 

 • Det ny udstationeringsdirektiv 2018 som får virkning fra sommeren 2020

 • Ændringer af direktivet på vej med betydelige konskenser for arbejdsgivere mv.

 • Forretningsrejsende fra udlandet, særligt konsekvenserne ved udrejse herfra landet

 • Brexit og konsekvenserne for de udstationerede her i landet

 • Muligheden og betydningen af at "højtlønnede ansatte" under forskerordningen undtages fra direktivet

 • Øresundsområdet - hvad skal man vide om social sikring i forhold til medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder hjemmefra

 • Offentlig ansatte i Danmark, herunder forskere - gennemgang af særregler for offentligt ansatte i Danmark 

 • Generelt om social sikring for ansatte fra udlandet, som arbejder i Danmark


Instruktører:
Director Daida Hadzic, KPMG, EU Tax Center
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

21. september
Hvidovre
22. september
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: