Udenlandsk arbejdskraft - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:beskaeftigelse_af_udenlandsk_arbejdskraft_hr_forhold_og_social_sikring
ConferenceId:4416044---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2021_05_18
EventId:5392242---OPERSONAL

Udenlandsk arbejdskraft - HR og social sikring

Nye løn- og ansættelsesvilkår for udlændinge beskæftiget i Danmark er konsekvensen af nyt EU direktiv som er trådt i kraft 1. august 2020 med implementering via ny udstationeringslov fra 1. januar 2021. Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Særlig fokus på udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsvilkår, social dumping og de arbejdsretlige regler, feriebestemmelser, ligebehandling, ligeløn mv., arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarregler. Endvidere diskuteres betydningen af Brexit ved beskæftigelse her i landet. Orientering om "DAC6" - og betydningen heraf for arbejdsgivere i relation til ind- og udstationeringer (nye krav om registrering og indberetning af visse skatteordninger). Orientering om revision af 2004 forordning om social sikring -status på ny forordning.

 

Indhold:

 

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft – HR, arbejds- og opholdstilladelse samt forskerordningen

 • Nyt udstationeringsdirektiv fra 1. august 2020 og ny udstationeringslov fra 1. januar 2021

 • Formålet med det nye direktiv/udstationeringslov -herunder rettigheder for den udstationerede

 • Nye løn og ansættelsesvilkår som konsekvens af direktivet - hvad betyder det for arbejdsgiver og ansatte

 • Udvidelses af positivlisten fra 1. juni 2020 med faglært arbejdskraft

 • Skærpelse af bødestraf ved illegale ansættelser 

 • Virksomhedens forpligtelser: Nye krav om registrering, dokumentation og udpegning af kontaktpersoner

 • Hvilke forholdsregler bør arbejdsgivere tage i forhold til lange udstationeringer

 • Fast-track ordning for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

 • Arbejds- og opholdstilladelser, herunder arbejdsgiveransvar

 • Myndighedskontrol ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – modvirkning af social dumpning

 • Kontraktforhold: hvilke forhold skal man være særlig opmærksom på

 • Arbejdsklausuler - social dumping? - hvad betyder det for kontrakten

 • Mindsteløn - og andre ansættelsesvilkår - hvad skal man være opmærksom på?

 • Konsekvenserne ved ulovligt arbejde

 • Sondringen mellem lokalansættelse, arbejdsudleje og entrepriseaftaler

 • Særligt om ferierettigheder ved udenlandske ansættelser

 • Regelsættet - i overblik - for indstationering af arbejdskraft

 • Registreringsmæssige forhold ved offentlige myndigheder – herunder RUT

 • Om lovvalg for udenlandske ansatte – udvalgte problemområder (ferie mv.)

 • Vikarlovens betydning for brugervirksomheden og risikoen for ansvar for vikarbureauets manglende overholdelse af overenskomsten 

 

Social Sikring ved udstationering herunder til Danmark 

 • Betydning af den ny udstationeringslov/direktivet for den sociale sikring

 • Om registreringskrav mv. - store bøder ved formelle overtrædelser af registreringskrav mv. 

 • Forretningsrejsende fra udlandet, særligt konsekvenserne ved udrejse herfra landet

 • Brexit og konsekvenserne for de udstationerede her i landet

 • Muligheden og betydningen af at "højtlønnede ansatte" under forskerordningen undtages fra direktivet

 • Offentlig ansatte i Danmark, herunder forskere - gennemgang af særregler for offentligt ansatte i Danmark 

 • Generelt om social sikring for ansatte fra udlandet, som arbejder i Danmark


EF – Forordning om Social sikring – revision af 2004 forordningen

 • Ny ordning på vej – hvad kan vi forvente af ændringerne


DAC6:
 • Orientering om registreringspligt for "skatteydere" (virksomheder) med indberetningspligtige grænseoverskridene "ordninger" - sammenhæng i forhold til udstationeringer

 
Instruktører:
Director Daida Hadzic, KPMG, EU Tax Center
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

18. maj 2021
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

20. maj 2021
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: