Fra bogholderi til regnskab - 2-dages kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:bogholderi
ConferenceId:1160263---OPERSONAL
Event:

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

MÅLGRUPPE:
Nyansatte regnskabsmedarbejdere og andre ansatte inden for bogholderi og regnskab, der ønsker en bred opdatering og viden inden for området. Også ansatte med baggrund som sekretær for revisorer eller økonomichefen og som har behov for et bedre overblik over området. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.    
          
Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse:
På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning  og opgaveløsning. 

HOVEDINDHOLD:
 
Årsregnskabet i hovedtræk
 • Virksomhedsformer, driftsøkonomisk regnskab contra skatteregnskab, generelt overblik, hvorfor ser regnskaber ud som de gør?

Grundlæggende moms og skat
 • Almindelige krav og betingelser for at opnå fradrag
 • Forståelse for det skattemæssige og momsmæssige fradragsbegreb - forskelle og ligheder
 • Udgifter som er gjort fradragsberettiget - moms og skat
 • Gennemgang af udvalgte køb, herunder reklame og repræsentation, forplejning, arbejdstøj, driftsmidler, inventar, motorkøretøjer og meget, meget mere...
 • Fakturakrav og dokumentationskrav
 
Bilagsbehandling
 • Opbevaring af regnskabsmateriale, herunder digital opbevaring i udlandet
 • Krav til grundbilag - hvilke oplysninger skal være indeholdt?

Daglig bogføring
 • God bogføringsskik, bogføringspligt, registrering og dokumentation
 • Kontoplanenes opbygning og baggrunden herfor
 • Det daglig bogholderi, herunder om organisering  mv.
 • Det dobbelte bogholderis principper
 • Bogføringsteknik -  debet og kredit
 • Debitorer og kreditorer - afstemning, rykkergebyrer mv.
 • Løbende afstemning af likvide beholdninger
 • Anlægskartoteket, herunder lovgivningsmæssige krav, opbygning af et anlægskartotek, herunder køb, salg, udrangering mv. og afskrivninger
   
Årsafslutning
 • Køreplan for årsafslutning - hvad skal ’revisormappen’ indeholde?
 • Periodiseringsposter - indtægter, omkostninger forudbetalinger mv.
 • Andre afstemningsposter, herunder debitorer, kreditorer og renter
 • Værdiansættelse af debitorer, herunder hensættelser til tab
 • Opgørelse af gældsposter i kort og langfristet
 • Regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger til brug for SKAT
 • Regnskabsafslutning - fra saldobalance til årsregnskab
 • Opstilling af årsregnskab, og kort præsentation af selskabsselvangivelsen

Mange praktiske øvelser:
Kurset indeholder mange praktiske opgaver. Bl.a. får du lov til selv at prøve kræfter med at bygge et årsregnskab op - fra A-Z.


 

Excel - Bogholdere (2 dage)

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Excel - Controllere (2 dage)

Kursets formål er at give dig indblik i nogle af de mere avancerede faciliteter i Excel, dataimport, automatisering og rapportering. Kurset omfatter masser af tips og tricks i forbindelse med Excel, samt nyttige ”Workarounds”, der lader dig udføre ting Excel ikke selv kan.

Læs og forstå et regnskab

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På dette kursus lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

30. marts -
31. marts
Hovedstaden
04. april -
05. april
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 5.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: