Bogholderi og regnskab - grundlæggende - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:bogholderi
ConferenceId:1160263---OPERSONAL
Event:aarhus_2020_04_27
EventId:4719087---OPERSONAL

Bogholderi og regnskab - grundlæggende

Målgruppe:
Nyansatte regnskabsmedarbejdere og andre ansatte inden for bogholderi og regnskab, der ønsker en bred opdatering og viden inden for området. Også ansatte med baggrund som sekretær for revisorer eller økonomichefen og som har behov for et bedre overblik over området. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.    
          
Lær at lave et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse:
På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning  og opgaveløsning. 

Hovedindhold:
 
Årsregnskabet i hovedtræk
 • Virksomhedsformer, driftsøkonomisk regnskab contra skatteregnskab, generelt overblik, hvorfor ser regnskaber ud som de gør?

Grundlæggende moms og skat
 • Almindelige krav og betingelser for at opnå fradrag
 • Forståelse for det skattemæssige og momsmæssige fradragsbegreb - forskelle og ligheder
 • Udgifter som er gjort fradragsberettiget - moms og skat
 • Gennemgang af udvalgte køb, herunder reklame og repræsentation, forplejning, arbejdstøj, driftsmidler, inventar, motorkøretøjer og meget, meget mere...
 • Fakturakrav og dokumentationskrav
 
Bilagsbehandling
 • Opbevaring af regnskabsmateriale, herunder digital opbevaring i udlandet
 • Krav til grundbilag - hvilke oplysninger skal være indeholdt?

Daglig bogføring
 • God bogføringsskik, bogføringspligt, registrering og dokumentation
 • Kontoplanenes opbygning og baggrunden herfor
 • Det daglig bogholderi, herunder om organisering  mv.
 • Det dobbelte bogholderis principper
 • Bogføringsteknik -  debet og kredit
 • Debitorer og kreditorer - afstemning, rykkergebyrer mv.
 • Løbende afstemning af likvide beholdninger
 • Anlægskartoteket, herunder lovgivningsmæssige krav, opbygning af et anlægskartotek, herunder køb, salg, udrangering mv. og afskrivninger
   
Årsafslutning
 • Køreplan for årsafslutning - hvad skal ’revisormappen’ indeholde?
 • Periodiseringsposter - indtægter, omkostninger forudbetalinger mv.
 • Andre afstemningsposter, herunder debitorer, kreditorer og renter
 • Værdiansættelse af debitorer, herunder hensættelser til tab
 • Opgørelse af gældsposter i kort og langfristet
 • Regnskabsmæssige specifikationer og afstemninger til brug for SKAT
 • Regnskabsafslutning - fra saldobalance til årsregnskab
 • Opstilling af årsregnskab, og kort præsentation af selskabsselvangivelsen

Mange praktiske øvelser:
Kurset indeholder mange praktiske opgaver, - for ”øvelse gør mester”… Bl.a. får du lov til selv at prøve kræfter med at bygge et årsregnskab op - fra A-Z.

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Bogholderi & Regnskab". Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for advokater.
 
Instruktør:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy

Effektiv debitorstyring 2019

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi ser ud i 2019. Der er særlig fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet. De digitale muligheder er både tidsbesparende og giver ganske simpelt langt flere penge i kassen! Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi. Kurset henvender sig til både nyansatte og ansatte med erfaring.

Excel - Bogholdere (2 dage)

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Regnskabsafslutning - gør klar til revisor

Kurset har fokus på regnskabsafslutning (perioderegnskaber), hvor du bl.a. modtager en regnskabsmappe med vigtige periodiseringer og opgørelser mv. Det er en fordel - men ikke et krav - hvis du har deltaget på kurset "Bogholderi - grundlæggende". I 2019 er det vigtigt at få opgjort feriepengeforpligtelsen efter den "konkrete" metode.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms & Afgifter

I vores MOMS-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Tid & Sted

27. april 2020 -
28. april 2020
Aarhus
2 dage
DKK 5.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 5.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

01. april 2020 -
02. april 2020
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: