Brexit og EU's momsreform - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:brexit_eu_momsreform
ConferenceId:5452692---OPERSONAL
Event:

Brexit og EU's momsreform

Kurset har to store fokusområder: Brexit fra 1. januar 2021 og EU´s momsreform. Endvidere udvalgte nyheder inden for den internationale moms.
 
Brexit 1. januar 2021
 
Den 31. december i år udtræder Storbritanien af EU og bliver dermed et ”tredjeland”. Mange aftaler med leverandører og kunder om priser og vilkår mv. er indgået med Storbritanien som EU land. Hvordan skal virksomheder nu forholde sig hertil. Regler og registreringsforhold ændres i forhold til moms og told.
 • Konsekvenser heraf for handel med UK (trekanthandel, kædehandel mv.)
 • Momsrefusioner i forhold til UK
 • Projekter i UK
 • Registreringer ved import/eksport når UK bliver et tredjeland
 • Forholdet til kunder, leverandører mv. om priser og vilkår ved Brexit. Gælder disse fortsat?
 • Registreringsmæssige forhold
 • Told ved køb af varer fra Storbritannien, herunder betydningen i forhold til varernes oprindelse mv.
 • Frihandelsaftaler m.m. – mulighed for toldoptimering mv.
 • Salg af varer og ydelser til Storbritannien – registreringsforhold og regler skal nu ses i sammenhæng med Storbritanien som et tredjeland.
 • Optimeringsmuligheder: økonomisk og administrativt?
 • e-Commerce – konsekvenser af Brexit
 • Hvilke momsmæssige konsekvenser får Brexit mere bredt, og er der også eventuel risiko for momsregistreringspligt i Storbritannien m.m.?
 • Om forholdet til Nordirland efter 31. december 2020 – er det EU/ikke-EU-leverancer?
EU-momsreformen
 
”Momsgabet” (tab af momsindtægter som følge af momssvindel, momskarruseller, dårlig skattekontrol mv.) skønnes at ligge på ca. 150 mia euro årligt. EU´s momsreform skal sikre at dette tab af skatteindtægter reduceres mest muligt. Momsreformen er under implementering i de fleste EU lande.   
 • Status på reformen
 • Quick fix fra 2020
 • Opgør med "reverse charge"-konceptet 
 • Udvidelse af One Stop Shop-systemet på vej...                       
 • Opkrævning af lokal moms herover landegrænserne på vej... 
 • E-handelmomspakke – fra 1. juli 2021 – hvad betyder den?

Aktuel Moms og afgifter 2021

Momskursus som behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner, herunder moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på Quick Fixes samt den ny E-handelspakke fra EU som har virkning fra 1. juli 2021.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: