Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel
ConferenceId:415169----OPERSONAL
Event:vejle_2020_10_27
EventId:4677689---OPERSONAL

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der arbejder med dagpengespørgsmål.
 
Kort om kurset:
Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er der ændret på arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager (fra 1. januar 2019).  På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.
 
Indhold
 
Sygedagpenge
 
På kurset dækkes følgende punkter om sygedagpenge:
 • Hvornår skal arbejdsgiver betale sygedage til en medarbejder?
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?
 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?
 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag og hvad er fristerne?
 • Hvornår kan kommunen anvende en bred vurdering af sygdom, således at arbejdsgiver ikke længere har ret til sygedagpenge for en sygemeldt medarbejder?
 • Hvad er de ansættelsesretlige konsekvenser af, at en medarbejder nægter at modtage lægelig behandling?                                                       
 • Hvilke typer af behandling kan medarbejderen afvise at modtage?                               
 • Ca. 25% af alle sygemeldte overgår til et jobafklaringsforløb efter reglerne i sygedagpengereformen
 • Vi gennemgår, hvad et jobafklaringsforløb betyder for arbejdsgiver     
  • Hvad er de økominiske konsekvenser for arbejdsgiver, når en medarbejder overgår fra sygedagpenge til ressourceforløbsydelse 
  • Reglerne om forlængelse af en sygedagpengeperiode gennemgås (varighedsbegrænsning)            
  • Hvordan kan arbejdsgiver bruge fast track–løsningen til hurtigere at få opfølgning på sygdomsforløb?
  • Hvordan virker de nye beskæftigelseskrav og beregningsregler for sygedagpenge?
  • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
  • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere
  • Hvordan kan arbejdsgiver forsikre sig mod arbejdsgiverperioden?                                                  
  • Hvordan indgås §56 aftaler – herunder en gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne
  • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
  • Gennemgang af  arbejdsgivers pligt til at gennemføre sygefraværssamtaler
  • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
  • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester
  • Hvad sker der, hvis en medarbejder ikke medvirker til sygedagpengesagen?   
  • Hvad er konsekvensen for arbejdsgiver, hvis en sygemeldt medarbejder afholder ferie under sin sygdom
  • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge? 
  • Ændringer fra 1. januar 2019, hvor arbejdsgivers indsigtsret i helbredsoplysninger begrænses             
  • Sygedagpengesager - ændring i regler for standsning af udbetaling

  • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse

  • Modregning sf sygedagpenge i løn i en opsigelsesperiode – principafgørelse fra HR                                                          Barseldagpenge
   
  På kurset dækkes følgende punkter om barsel:
    
  • Beskæftigelseskrav ændret fra 1. juli 2018
  • Ny fleksibel fædreorlov fra 1. januar 2018
  • Nye regler for "sorgorlov" i forbindelse med dødsfødsler (fra 1. februar 2018)
  • Nye regler for bortadobtion fra 1. februar 2018
  • Oversigt over fraværsreglerne
  • Oversigt over medarbejders beskyttelse i medfør af graviditet og barsel
  • Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barseldagpenge?
  • Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe?
  • Betingelserne for at få barseldagpenge herunder beskæftigelseskravet
  • Hvordan kan arbejdsgiver få refusion selvom det almindelige beskæftigelseskrav ikke er opfyldt?
  • Kan medarbejderen afbryde en barselperiode uden at miste barseldagpenge?
  • Hvordan sikre arbejdsgiver sig mod at miste retten til refusion i barselsforløb, hvor medarbejder i perioden afholder ferie?
  • Ansøgning og anmeldelsesfrister
  • Hvad sker der med mistede barseldagpenge, når arbejdsgiver anmelder for sent?
  • Barseldagpenge ved barnets indlæggelse
  • Særregler i forbindelse med adoption
  • Dagpengeret ved alvorligt syge børn under 18 år

   

  Godkendt efteruddannelse:
  Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.  Instruktør:
  Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

  Barsel og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

  Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til fleste tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Nyt direktiv fra EU vedtaget i juni 2019 om øremærket forældreorlov til begge forældre. Den 1. januar 2019 er vedtaget nye regler om forbud mod sexchikane og ny vejledning er udstedt. Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne på barselsområdet.

  Forskelsbehandling og krænkelser på arbejdsmarkedet

  Kursus om direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet giver i stigende omfang udfordringer for arbejdsgivere. Ansatte der bliver udsat for forskelsbehandling, har krav på godtgørelse. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse, under ansættelse og ved afskedigelse. På kurset gives indsigt i de regler og love som regulerer området. Et betydeligt antal retssager både ved de danske domstole, nævn og faglig voldgift har endvidere betydet at retstilstanden er under konstant forandring.

  Løn og Personale 2020

  Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny "tilskudslov" fra 1. januar 2020, indberetning af feriepenge i overgangsperioden, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - HR - Jura

  Som medlem af vores HR-Jura-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

  Tid & Sted

  27. oktober
  Vejle
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Vejle

  Andre datoer

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: