Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:dagpengereglerne_ved_sygdom_barsel
ConferenceId:415169----OPERSONAL
Event:vejle_2021_03_09
EventId:5368443---OPERSONAL

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der arbejder med dagpengespørgsmål.
 
Kort om kurset:
Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone. Gældende fra 27. ferbruar 2020, er der åbnet op for sygedagpengebetaling i arbejdsgiverperioden. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.
 
Indhold
 
Sygedagpenge - hovedpunkter: 

  Om retten til sygedagpenge:

  • Krav om uarbejdsdygtig pga. egen sygdom
  • Smal vurdering af uarbejdsdygtighed
  • Bred vurdering af uarbejdsdygtighed
  • Beskæftigelseskravet

  Anmeldelse af sygedagpengesager:

  • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag?
  • Hvilke anmeldelsesfrister skal arbejdsgiver overholde?

  Betaling af løn under sygdom/sygedagpenge:

  • Løn under sygdom og sygedagpenge i arbejdsgiverperioden
  • Betingelserne for udbetaling til medarbejder i arbejdsgiverperiode?
  • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?

  Arbejdsgivers refusion af sygedagpenge herunder § 56-aftaler:

  • Arbejdsgiverperioden
  • Mulighed for §56 aftaler – hvordan indgår disse aftaler
  • Er der genvej ”uden om §56”
  • Forlængelse af sygedagpengeperioden
  • Gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne

  Arbejdsgiverpligter under sygdomsforløb:

  • Hvilke pligter påhviler arbejdsgiver?
  • Sygefraværssamtaler, mulighedserklæringssamtaler etc.
  • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
  • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester                              

  Krav til den sygemeldte i sygedagpengesager:

  • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
  • Hvilke pligter påhviler den ansatte under sygdomsforløbet i sygedagpengesager?
  • Krav til opfølgning, lægebehandling mv.
  • Når den sygemeldte ikke medvirker til opfølgning?
  • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge?
  • Hvilke typer af behandling kan medarbejderen afvise at modtage?   
  • Når den ansatte afholder ferie i en sygedagpengesag
  • Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværssamtale i dagpengesager

  Beregning af refusion til arbejdsgiver:

  • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
  • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere
  • Nye regler pr. 1. januar 2020 om tillæg på 0,3% ved refusion til dagpenge
  • Hvordan virker de nye beskæftigelseskrav og beregningsregler for sygedagpenge?

  Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten:

  • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?
  • Hvad er de ansættelsesretlige konsekvenser af, at en medarbejder nægter at modtage lægelig behandling?                                                                             

  Når medarbejder overgår til jobafklaringsforløb:

  • Hvad der konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb

  Fast-track løsning – om hurtigere opfølgning i sygdomsforløb:

  • Formålet med ”fast-track”
  • Hvem kan søge ”fast-track”
  • Arbejdsgivers anmodning om tidlig opfølgning på sygdomsforløb

  Andre forhold:

  • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
  • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse
  • Løsarbejdere - ny principafgørelse om sygedagpengeret
                                     
  Barseldagpenge - hovedpunkter:                  
  • Nyere beskæftigelseskrav               
  • Den fleksibel fædreorlov
  • Sorgorlov for fædre i forbindelse med dødsfødsler, død og bortadoption
  • Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barseldagpenge?
  • Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe?
  • Betingelserne for at få barseldagpenge herunder beskæftigelseskravet
  • Hvordan kan arbejdsgiver få refusion selvom det almindelige beskæftigelseskrav ikke er opfyldt?
  • Kan medarbejderen afbryde en barselperiode uden at miste barseldagpenge?
  • Hvordan sikre arbejdsgiver sig mod at miste retten til refusion i barselsforløb, hvor medarbejder i perioden afholder ferie?
  • Nye regler pr. 1. januar 2020 om tillæg på 0,3% ved refusion til dagpenge
  • Ansøgning og anmeldelsesfrister
  • Hvad sker der med mistede barseldagpenge, når arbejdsgiver anmelder for sent?
  • Barseldagpenge ved barnets indlæggelse
  • Særregler i forbindelse med adoption
  • Dagpengeret ved alvorligt syge børn under 18 år
   
  Godkendt efteruddannelse:
  Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Barsel og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

  Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til fleste tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Nyt direktiv fra EU vedtaget i juni 2019 om øremærket forældreorlov til begge forældre. Den 1. januar 2019 er vedtaget nye regler om forbud mod sexchikane og ny vejledning er udstedt. Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne på barselsområdet.

  Forskelsbehandling og krænkelser på arbejdsmarkedet

  Kursus om direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet giver i stigende omfang udfordringer for arbejdsgivere. Ansatte der bliver udsat for forskelsbehandling, har krav på godtgørelse. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse, under ansættelse og ved afskedigelse. På kurset gives indsigt i de regler og love som regulerer området. Et betydeligt antal retssager både ved de danske domstole, nævn og faglig voldgift har endvidere betydet at retstilstanden er under konstant forandring.

  Løn og Personale 2021/1

  Nyheder inden for ferieområdet, herunder reguleringer af feriepengeindberetninger i 2021, barselsreglerne, dagpenge ved sygdom og barsel, personalegoder og skattefri godtgørelser, løntilskudsordninger, SKAT´s fokusområder, GDPR mv. Gennemgang af nye krav til indberetning, når arbejdsgiver bliver omfattet visse "grænseoverskridende" skatteordninger. (DAC6). På kurset samler vi op på aktuelle spørgsmål og temaer - herunder spørgsmål af praktisk art fra kursister.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

  Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

  Tid & Sted

  09. marts 2021
  Vejle
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Andre datoer

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

  Hotel Munkebjerg

  5-stjernet møde-, kursus- og konferencecenter med smuk beliggenhed og udsigt over Vejle fjord. Frokostrestauranten byder på klassiske retter lavet af sæsonens friske råvarer. Gratis parkering. Gratis Wi-Fi.