Effektiv debitorstyring - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:debitorbogholderiet
ConferenceId:1160293---OPERSONAL
Event:

Effektiv debitorstyring

Målgruppe:

Debitorbogholdere, økonomi- og regnskabsansatte, controllere. Der kræves ikke nødvendigvis nogen videre forudsætninger for at få udbytte af kurset.


Om kurset:
Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi ser ud i 2019. Der er fokus på forebyggelse og forberedelse af en god inddrivelse. Vi følger kunderne ”fra vugge til grav” set med regnskabsafdelingen og bogholderiets briller.

Efter kurset vil du have helt styr på bl.a., hvordan man i praksis gør følgende (og hvad reglerne siger om det):
 • Forebygger behovet for inddrivelse
 • Skriver rykkerbreve til debitorer
 • Sender rykkere pr. e-mail
 • Optimerer jeres muligheder for at få omkostningsdækning
 • Får underskrevet dokumenter digitalt, f.eks. ved frivillige forlig/skylderklæringer
 • Anmelder krav i konkursboer
 • Skatte- og momsmæssig behandling af tab på debitorer/kunder
 • Overholder persondatareglerne (når man f.eks. sender e-mails med personnumre eller gældsoplysninger)
Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver og almindeligt regelkendskab indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg og forældelse. Endvidere gennemgås de vigtigste regler omkring håndtering af persondata ved inddrivelse af fordringer.

INDHOLD: 

Kend din kunde:
 • Oprettelse af nye kunder – den rette debitor
 • Flere debitorer m.v.
 • Indhentelse af oplysninger
 • Sikkerhed – muligheder for at sikre sin fordring bedst muligt
 
Rykkerproceduren
 • Optimal forrentning – herunder mulighed for ved aftale med kunden at forbedre jeres retsstilling
 • Optimal rykkerprocedure
 • Gennemgang af reglerne om kompensationsbeløb (”misligholdelsesgebyr”), der kan pålægges ud over de almindelige gebyrer
 • Formulering af rykkere og skylderklæring, således at lovgivningen overholdes

Inkasso
 • Inkassoprocedure
 • Opkrævning af lovlige gebyrer og omkostninger
 • Betalingspåkrav – den forenklede inkassoproces


Digital underskrift af frivillige forlig/skylderklæringer
 • Gældende ret
 • Retspraksis
 • Krav til den digitale underskrift
 
Forældelse: 
 • Overordnet gennemgang af forældelsesreglerne
 • Hvordan forældes kreditor krav efter 3 år
 • Hvordan forlænges forældelsesfristen til 10 år

Debitorstyring i relation til personoplysninger og datasikkerhed
 • EU's kommende Persondataforordning stiller meget skrappe krav til behandling af persondata!
 • Hvornår må man sende rykkere pr. e-mail til en kunde?
 • Hvornår skal man sende e-mails sikkert/krypteret?
 • I hvilket omfang må man bruge skyldnernes CPR-nummer?
 • Krav om databehandleraftaler ?

Kundens konkurs
 • Overordnet gennemgang af kurators arbejde
 • Anmeldelse og opgørelse af krav
 • Risiko for omstødelse
 • Løbende aftaleforhold
 • Hvornår må man skatte- og momsmæssigt tabsfører sit krav

Fordringer i udlandet:
 • Forebyggelse
 • Sikringsakter
 • Inddrivelse af gæld
 • Anlæggelse af søgsmål
Praktiske råd og fif:
Derudover giver underviserne en række praktiske forskellige råd og fifs, herunder om:
 • Afdragsordninger
 • RKI
 • Udlæg
 • Kommunikationen med skyldner
 • Telefonopkald

Instruktør:
Advokat (H), Partner Per Hald, DLA Piper

Bogholderi og regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at lave et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Læs og forstå et regnskab

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På dette kursus lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Regnskabsafslutning - gør klar til revisor

Kurset har fokus på regnskabsafslutning (perioderegnskaber), hvor du bl.a. modtager en regnskabsmappe med vigtige periodiseringer og opgørelser mv. Det er en fordel - men ikke et krav - hvis du har deltaget på kurset "Bogholderi - grundlæggende".

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms & Afgifter

I vores MOMS-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

10. oktober
København
23. oktober
Silkeborg

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: