Den ny ferielov – særlige forhold - Tilmeld dig 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:den_ny_ferielov
ConferenceId:5919450---OPERSONAL
Event:aarhus_2022_11_30
EventId:6306580---OPERSONAL

Den ny ferielov – særlige forhold

KORT OM KURSET:

På kursus fokuseres på de særlige problemstillinger, som den nye ferielov har givet anledning til. Der vil på kurset blive sat spotlight på mange af de problemstillinger hvor der har været tvivl om forståelsen og fortolkningen af reglerne.


INDHOLD:


 • Hvad sker der, hvis de første 4 ugers optjent ferie, ikke bliver holdt
 • Hvad er arbejdsmarkedets feriefonds opgaver og hvordan foregår et kontrolbesøg
 • Ferielovens dokumentationskrav – og risiko for arbejdsgiver og lønmodtager ved mangelfuld dokumentation
 • Betydningen af feriehindringer
 • Betydningen af feriepligt ved arbejdsgiverskifte når ferien er optjent i et ansættelsesforhold, der nu er ophørt
 • Hvad må en ny arbejdsgiver spørge en nyansat medarbejder om vedrørende med ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver
 • Ferieafholdelse ved turnus
 • Hvilke konkrete aftaler kan man indgå på ferierettens område på den enkelte arbejdsplads
 • Udbetaling af overført ferie, der ikke er afholdt inden fratræden
 • Udbetaling af optjent ferie, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet
 • Overførsel af ferie - dokumentationskrav
 • Udbetaling af ferie udover 4 uger – dokumentationskrav
 • Hvordan tilrettelægges ferie i forhold til de nye barselsregler 
 • Konkrete eksempler og afklaring på fortolkningsspørgsmål ved tilrettelæggelse af ferie i en opsigelsesperiode
 • Fritstilling i en opsigelsesperiode – betydningen heraf
 • Sygdom og ferie
 • Ændring af allerede fastlagt ferie
 • Andre konkrete spørgsmål fra kursisterne…

Særligt om Barselsreformens betydning for ferieplanlægning:
 • De nye barselsreglers betydning/konsekvenser for afvikling af ferie

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel løn 2022

Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet, lønafstemninger mv. Ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen, nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Endvidere er nye regler for indberetning af planformsøkonomi vedtaget.

Barselsreformen

Ny barselsaftale er nu indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

30. november
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: