Den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen - en ajourføring - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:den_ny_ferielov_barsels_og_orlovsreformen_en_ajourfoering
ConferenceId:6375310---OPERSONAL
Event:

Den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen - en ajourføring

KORT OM KURSET:
På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen, har givet anledning til. Nye barselsrettigheder for surrogatforældre er på vej, samt en større ændring af barselsreformen (regeringens lovprogram 2023). Kurset forudsætter kendskab til reglerne svarende til deltagelse på kurset ”den ny ferielov” eller ”barselsreformen”.
 


Den ny ferielov – ajourføring inden for følgende områder:

  • Feriepligt
  • Feriehindringer
  • Optjening og afholdelse af ferie i opsigelsesperioden
  • Betydningen af feriepligt ved arbejdsgiverskifte
  • Hvad må en ny arbejdsgiver spørge en nyansat medarbejder om vedrørende ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver
  • Ferieafholdelse ved turnus
  • Hvilke konkrete aftaler kan man indgå på ferierettens område på den enkelte arbejdsplads
  • Udbetaling af overført ferie, der ikke er afholdt inden fratræden
  • Overførsel af ferie - dokumentationskrav
  • Udbetaling af ferie udover 4 uger – dokumentationskrav
  • Hvordan tilrettelægges ferie i forhold til de nye barselsregler 
  • Konkrete eksempler og afklaring af fortolkningsspørgsmål ved tilrettelæggelse af ferie i en opsigelsesperiode
  • Ændring af allerede fastlagt ferie

   
  Barsels- og orlovsreformen – ajourføring inden for bl.a. følgende områder:

  • Retten til orlov og barselsdagpenge i tilfælde af surrogataftaler (medmødre/-fædre)
  • Ny varslingsfrist for retsbaseret udskydelse af orlov
  • Udskydelse af orlov - hvad sker der til?
  • Beskæftigelseskravet i forbindelse med udskydelse og afholdelse orlov
  • Forældres mulighed for at overdrage orlov til hinanden efter barnet er fyldt et år
  • Forældrenes fordeling af  orlov indenfor barnets første år
  • Drypvis orlov efter aftale med arbejdsgiveren
  • Perioder hvor hverken den ene eller den anden forældre er på orlov indenfor barns første år
  • Fraværsituationer og barsel
  • Varslingsregler og barsel/adoption
   
  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Barselsreglerne

  Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

  Feriereglerne A-Z

  Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af den ny ferielov. Kurset afholdes over to dage med en gennemgang af ferielovens "almindelige" regler på dag 1 og de særlige forhold og specielle problemstillinger, som der er skabt med den ny ferielov - på dag 2. Dagene kan tages enkeltvis.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Dato for afholdelse

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: