Den ny ferielov - regler og implementering - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:den_ny_ferielov_en_praktisk_implementering
ConferenceId:4233305---OPERSONAL
Event:

Den ny ferielov - regler og implementering

Formål:
Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket.
 
Kurset har som formål at gennemgå de særlige områder i ferieloven, hvor arbejdsgiver allerede nu bør forberede planlægningen og den praktiske implementering.  

Deltagelse på kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til de almindelige ferieregler.

Udvalgte hovedpunkter: 
 • Indefrysning af feriepenge fra 1. september 2019
 • Arbejdsgivers pligter i overgangsperioden
 • Kommunikation til ansatte - hvad skal den indeholde?
 • Personalehåndbogen – tilpasning til nye regler 
 • Ansættelseskontrakter – hvor sker der ændringer?
 • Omberegning af feriepenge ved barsel i overgangsperioden
 • Forskud på ferie – den praktiske håndtering herunder ved nyansættelser
 • Ferietillæg – valg mellem metoder – og praktiske eksempler
 • Nye indberetningskrav til Feriekonto mv.
 • Nye indbetalingsfrister til Feriekonto mv.
 • Provision og bonus i overgangsperiode
 • Elever og den ny ferielov
 • Feriefridage – ikke omfattet af loven – men hvordan gør vi?
 • Likviditet i forbindelse med overgang til nyt feriesystem
 • Differenceberegning – nye regler giver nye beregningsmæssige udfordringer
 • Virksomhedslukning – under ferie inden den ny ferielov træder i kraft - praktik
 • Virksomhedslukning – under ferie efter den ny ferielov er trådt i kraft – praktik
 • Skattemæssige forhold – ferietilgodehavender – Bruttobeløb ctr. nettobeløb
 • Skattemæssig håndtering af forrentningen af feriepengekravene, når arbejdsgiver beholder beløbene i virksomheden
 • Regnskabsmæssig håndtering af feriepenge med den ny ferielov

Kurset tæller med 7 timer for advokaters og revisorers efteruddannelse.
 

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Den ny ferielov - kend reglerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. På kurset vil der blive lagt vægt på de ændringer som kommer. Virksomhederne skal i god tid inden ikrafttræden foretage nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver har en stor opgave i at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte således at overgangen til det nye feriesystem bliver vellykket.

Persondata - kend reglerne

Reglerne for behandling af personoplysninger træder i kraft i maj 2018. De nye meget omfattende krav fra EU om håndtering af personoplysninger betyder, at alle danske virksomheder allerede nu skal forberede sig på de nye krav. Virksomheder, som ikke har styr på reglerne, risikerer at blive mødt med bødekrav på op til 4 pct. af virksomhedens årlige omsætning. På dette kursus gennemgås reglerne i forordningen med særlig fokus på de nyskabelser som forordningen medfører for alle virksomheder, herunder offentlig myndighed.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: