Den ny ferielov - en praktisk implentering - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:den_ny_ferielov_en_praktisk_implementering
ConferenceId:4233305---OPERSONAL
Event:aarhus_2019_06_18
EventId:4387527---OPERSONAL

Den ny ferielov - en praktisk implementering

Kurset forudsætter et godt kendskab til den nye ferielov.
 
Formål:
Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket.
 
Kurset har som formål at gennemgå de særlige områder i ferieloven, hvor arbejdsgiver allerede nu bør forberede planlægningen og den praktiske implementering.
 
Forudsætninger for deltagelse i kurset:
 
Kurset henvender sig til ansatte med et grundigt kendskab til ferieloven. Kurset kan med fordel tages i forlængelse af kurset ”Den ny ferielov – kend reglerne”.
 
Hovedpunkter: 
 • Personalehåndbogen – tilpasning til nye regler
 • Kommunikation til ansatte i god tid – hvad skal den indeholde?
 • Ansættelseskontrakter – hvor sker der ændringer?
 • Lønsystemer – hvilke krav skal jeg stille til vores lønsystem?
 • Vigtig omberegning af feriepenge ved barsel i overgangsperioden
 • Forskud på ferie – den praktiske håndtering herunder ved nyansættelser
 • Ferietillæg – valg mellem metoder – og praktiske eksempler
 • Nye indberetningskrav til Feriekonto mv.
 • Nye indbetalingsfrister til Feriekonto mv.
 • Feriefridage – ikke omfattet af loven – men hvordan gør vi?
 • Likviditet i forbindelse med overgang til nyt feriesystem
 • Differenceberegning – nye regler giver nye beregningsmæssige udfordringer
 • Virksomhedslukning – under ferie inden den ny ferielov træder i kraft - praktik
 • Virksomhedslukning – under ferie efter den ny ferielov er trådt i kraft – praktik
 • Skattemæssige forhold – ferietilgodehavender – Bruttobeløb ctr. nettobeløb
 • Skattemæssig håndtering af forrentningen af feriepengekravene, når arbejdsgiver beholder beløbene i virksomheden
 • Regnskabsmæssig håndtering af feriepenge med den ny ferielov
 
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, nye regler begrænser ret til indsigt i helbredsoplysninger, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye dagpengeregler, nye regler om praktikpladsafhængig AUB-bidrag, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus.

Den ny ferielov - kend reglerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. På kurset vil der blive lagt vægt på de ændringer som kommer. Virksomhederne skal i god tid inden ikrafttræden foretage nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver har en stor opgave i at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte således at overgangen til det nye feriesystem bliver vellykket.

Persondata - kend reglerne

Reglerne for behandling af personoplysninger træder i kraft i maj 2018. De nye meget omfattende krav fra EU om håndtering af personoplysninger betyder, at alle danske virksomheder allerede nu skal forberede sig på de nye krav. Virksomheder, som ikke har styr på reglerne, risikerer at blive mødt med bødekrav på op til 4 pct. af virksomhedens årlige omsætning. På dette kursus gennemgås reglerne i forordningen med særlig fokus på de nyskabelser som forordningen medfører for alle virksomheder, herunder offentlig myndighed.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

18. juni
Aarhus V
Fra 09:00 til 16:00

Der er desværre ikke flere ledige pladser.Vælg en anden dato eller se vores kursusoversigt.

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort

Scandic Aarhus Vest

Indbydende hotel med stor konferenceafdeling placeret blot 4 km fra Aarhus. Fleksible og lyse mødelokaler. Restaurant med hyggelig og afslappet atmosfære.Gratis parkering. Gratis Wi-Fi.