Feriepenge: Indefrysning, indberetninger og overgangsregler mv. - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:den_ny_ferielov_overgangsregler_og_indberetninger_2020
ConferenceId:5265718---OPERSONAL
Event:

Feriepenge: Indefrysning, indberetninger og overgangsregler mv.

Kurset har fokus på indefrysning, indberetninger og overgangsregler i forbindelse med den ny ferielov. Coronasituationen har medført en række konsekvenser for ferieafholdelse, overførsel af ferie fra miniferieåret og afholdelse af ferie efter den 1. september 2020. Du vil også blive opdateret på de nye regler og konsekvenser for arbejdsgivere og lønmodtagere, som frigivelsen af feriepengene i oktober 2020 giver anledning til.

Deltagelse på kurset forudsætter et godt kendskab til feriereglerne. Det er f.eks. en fordel hvis du allerede på nuværende tidspunkt har deltaget på kursus om den ny ferielov, da dette kursus følger op på uklarheder og særlige forhold med den ny ferielov i tillæg til de komplicerede overgangsregler.
 
Hovedpunkter:
 
Overgangsregler og indberetning  af feriepenge for indefrysningsperioden
 • Nye procedurer og frister som følge af den tidligere frigivelse af feriepenge i oktober 2020 – konsekvenser for arbejdsgiveren
 • Nye regler pr. 1 september 2020 om arbejdsgiverens mulighed for at undgå forrentning/indeksering af feriepengene
 • Nye regler om hvordan forrentning/indeksering af feriepengene skal ske i forhold til arbejdsgiverne  
 • Ny bekendtgørelse - juli 2020 - om indberetning mv. af feriepenge
 • Om rettelser og korrektioner i og efter indberetningsperiodens udløb
 • Indberetning for direktør hvis ferieloven er aftalt
 • Hvad påser lønmodtagernes feriemidler( fonden) i forbindelse med indberetningen?
 • Periodisering af indefrysningsbeløb - herunder bonusbetalinger - hvilke regler gælder?
 • Hvad sker der hvis arbejdsgiver indberetter for sent?
 • Arbejdsgiver risikerer at der ikke kan ændres i indberetningen - vigtige frister skal overholdes -fristerne og deres betydning bliver gennemgået
 • Hvornår bliver lønmodtagerne hørt om arbejdsgivers indberetning?
 • Hvad sker der hvis lønmodtager er uenig i det der er indberettet af arbejdsgiver?
 • Korrektioner og efterfølgende indberetninger efter 31. december 2020
 • Hvornår  bliver feriepengene første gang indekseret/forrentet?
 • A conto indbetaling til lønmodtagernes feriemidler hvis man vil slippe for forrentning/indeksering - faldgruber hvis man betaler et for stort beløb a conto
 • Modregning i offentlige ydelser når pengene udbetales
 • Hvad sker der med pension beregnet på grundlag af feriegodtgørelse optjent i overgangsåret?
 • Hvad sker der hvis lønmodtager afgår ved døden og der allerede er indberettet
 • Særlige problemer for elever
 • Hvad sker der hvis eleven ikke holder sin ferie i overgangsperioden?
 • Forsinkede efterreguleringer f.eks. bonus og provision - problemer ifm. indberetningen
 • Regler om arbejdsgivers betaling af bidrag til fonden
 • Regler om indeksering/forrentning af feriemidler som arbejdsgiver har beholdt
 • Forskellen i indberetning for forskellige lønmodtagergrupper- funktionær og timelønnede -fratrådte og ikke fratrådte medarbejdere 
 • Lønperiode der strækker sig på begge sider af 1. september 2020

Den ny ferielov - opfølgning på særlige problemstillinger for at komme godt i gang med den nye lov  
 • Coronaen og ferieafholdelse i miniferieåret og efter den 1. september
 • Særlig problemstilling hvis en medarbejder har haft en feriehindring i miniferieåret
 • Kan feriepengene udbetales efter miniferieårets udløb hvis der har været sygdom eller barsel?
 • Kan ferie der stammer fra miniferieåret overføres eller udbetales efter den første ferieafholdelsesperiodes udløb?
 • Overførsel af den 5 ferieuge
 • Udbetaling af optjent ferie ud over 4 uger, der ikke er aftalt  overført
 • Feriedifferenceberegning og afregning af ferietillæg 
 • Problemstilling i forhold til hvordan man  som arbejdsgiver kan reservere tilstrækkelig hovedferie, når hovedferien pga. den nye lov ligger sidst i ferieåret
 • Varsling af  ferie afholdt i en opsigelsesperiode når ferien endnu ikke er (fuldt ) optjent  på  det tidspunkt hvor opsigelsen afgives
 • Skattemæssige konsekvenser i overgangsperioden for lønmodtagere og arbejdsgivere
 • Regnskab og periodisering af feriepengeforpligtelser
 • Særlige forhold i ferieloven som har givet anledning til tvister, f.eks. håndtering af elevforhold

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: