Markedsføringslov 2019 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:den_ny_markedsfoeringslov
ConferenceId:3067521---OPERSONAL
Event:

Markedsføringslov 2019

Den nye markedsføringslov trådte i kraft den 1. juli 2017. Der er tale om en gennemgribende omskrivning af de gældende regler. 

Kurset har som formål at give et overblik over den ny lov, med særlig fokus på de ændringer den ny lov medfører. Der er tale om ændringer med stor betydning for erhvervsdrivendes markedsføring.  

Nye regler for håndtering af personoplysninger (den ny persondataforordning) får væsentlig betydning for markedsføringen i praksis – herunder ikke mindst markedsføring gennem brug af den digitale teknologi.

På kurset gennemgås det komplekse samspil mellem de nye regler for persondatahåndtering og markedsføringslovgivningen samt e-privacy reglerne/brugen af cookies.

 

Hovedpunkter: 

 • Hovedpunkterne i den ny markedsføringslov

 • Samspillet  mellem markedsføringslovgivningen og nye regler for håndtering af persondata (persondataforordningen) og E-Privacy lovgivningen

 • Hvilke regler i den ny persondataforordning man særlig skal være opmærksom på ved markedsføring

 • Om brugen af personoplysninger som led i markedsføring – herunder om samtykkeregler mv.

 • Præcisering af begrebet "kundeforhold" i forhold til brugen af e-post i markedsføringen

 • Pligten til at oplyse priser ved salg af tjenesteydelser på regningsarbejder udvides

 • Ophævelse af en række regler som har været i strid med handelspraksisdirektivet

 • Nye vejledningsregler ved salg af produkter (gældende regler udgår og erstattes af ny praksis)

 • Problemer med brugen af ”big data”, adfærdsundersøgelser, mv. og den ny persondataforordning

 • Grænsen for ”privatlivets fred” og digitale krænkelser gennem brug af kendte personers navne i markedsføringen – herunder hvornår oplysninger på nettet må anses for et samtykke

 • Den ”ny” gode markedsføringsskik, herunder om begrebet ”vildledning”

 • Brug af blogs, sociale medier mv. i forhold til regler om skjult reklame – hvor går grænsen?

 • Brug af andres produkter i eget markedsføringsmateriale - vigtig Højesteretsdom afsagt december 2018

 • Sammenlignende reklame/produkter – hvilke muligheder gælder der med den ny markedsføringslov?

 • Om brugen af præmiekonkurrencer som led i markedsføring – forpligtelser overfor SKAT?

 • Om forbrugerombudsmandens rolle – herunder sanktioner og risici

 • Abonnementsfælder på nettet - ny praksis fra forbrugerombudsmanden

 • Indirekte diskrimination gennem selektiv markedsføring


Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.

 
Instruktør:
Advokatfuldmægtig Reza Ahmadian, DLA Piper

Persondata - kend reglerne

Reglerne for behandling af personoplysninger træder i kraft i maj 2018. De nye meget omfattende krav fra EU om håndtering af personoplysninger betyder, at alle danske virksomheder allerede nu skal forberede sig på de nye krav. Virksomheder, som ikke har styr på reglerne, risikerer at blive mødt med bødekrav på op til 4 pct. af virksomhedens årlige omsætning. På dette kursus gennemgås reglerne i forordningen med særlig fokus på de nyskabelser som forordningen medfører for alle virksomheder, herunder offentlig myndighed.

Personoplysninger og datasikkerhed

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Persondata

I vores PERSONDATA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk. Netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen så virksomhederne lever op til forordningens krav og betingelser, når den træder i kraft 25. maj 2018. Samtidig bliver du opdateret løbende med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

22. oktober
København
23. oktober
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: