Den nye ferielov - Tilmeld dig 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:den_nye_ferielov_praktiske_problemstillinger
ConferenceId:5287709---OPERSONAL
Event:

Den nye ferielov – en praktisk implementering

Den ny ferielov er trådt i kraft 1. september i 2020. På en praktisk anvendelig måde klædes du på til at kunne løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie. Vi samler op på de mange svar som STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har givet på en lang række spørgsmål om de nye regler - som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med den nye lov.

Dagens program:
 • Overført ferie efter den "gamle ferielov" og miniferieåret
 • Beregning og udbetaling af ferietillæg - løbende og i forbindelse med fratrædelse
 • Forskudsferie - for funktionær og timelønnede
 • Beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med fratrædelse
 • Indberetningsfrister for funktionærer og timelønnede
 • Udbetaling af ferie der ikke bliver afholdt på grund af sygdom og barsel
 • Feriehindringer
 • Udbetaling af feriegodtgørelse til timelønnede – frister og praktisk tilrettelæggelse
 • Overførsel af ferie - den praktiske tilrettelæggelse
 • Samspillet  mellem ferieloven og feriefridage mv.
 • Problemstillinger ved ændringer  af arbejdstid og løn under ferie for funktionærer(feriedifferenceberegning)
 • Problemstillinger der rejser sig i forbindelse med ferielukning, f.eks.  julelukket
 • Hvordan varsler  man ferie i forbindelse med en opsigelsesperiode? Kan man varsle f.eks. 12,48 dages hovedferie afviklet i en opsigelsesperiode?
 • De nye regler  giver arbejdsgiveren ringere mulighed for at varsle ferie i en opsigelsesperiode. Derfor vigtigt at ferie planlægges i god tid. Gode råd og tips herom.
 • En gennemgang af reglerne vedrørende optjening og afholdelse af ferie i timer, hele/halve dage
 • Ferieafholdelse i forbindelse med en force majeure situation som COVID-19
 • Arbejdsgivers mulighed for at spørge ind til hvor meget ferie medarbejder  har holdt i et tidligere ansættelsesforhold og hvilken betydning det har for ferieafvikling i det aktuelle ansættelsesforhold
 • Rammerne for aftaler om overførsel af ferie flere år ud i fremtiden 
 • Hvad er beregningsgrundlaget for udbetaling af tidligere overført ferie?
 
Feriefonden:

 • Udvalgte problemstillinger ved indberetning og indbetaling til feriefonden
 • Udbetaling fra feriefonden


 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel løn 2021

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Kurset følger bl.a. op på: Feriepenge til indefrysning, som skal reguleres i 2021, en række afledte konsekvenser af Covid-19, herunder hjemmearbejdspladser, lønnedgang, arbejdsdeling, kantineordning mv. Ny registreringspligt for visse grænseoverskridende "ordninger" er trådt ikraft 1. juli 2020. Status på bilbeskatningen 2021, særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

25. august
Storkøbenhavn
26. august
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: