Den nye ferielov – almindelige regler - Tilmeld dig 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:den_nye_ferielov_praktiske_problemstillinger
ConferenceId:5287709---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2022_12_01
EventId:6210743---OPERSONAL

Den nye ferielov – almindelige regler

KORT OM KURSET:
På kurset får du en samlet gennemgang af den ny ferielov, med særlig vægt på nyskabelserne i loven. På en praktisk anvendelig måde bliver du klædt på til, at kunne løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie.

INDHOLD:
 • Hvilke persongrupper er ikke omfattet af ferieloven?
 • Ferielovens fravigelsesmuligheder
 • Kollektive overenskomsters betydning for ferierettigheder
 • Optjening af ferie i dage eller i timer 
 • Varsling af ferie
 • Ferieafholdelse hos ny arbejdsgiver efter arbejdsgiverskifte
 • Ferieafholdelse når der ikke er optjent 25 feriedage 
 • Forskudferie
 • Kollektiv ferielukning 
 • Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med ændringer i arbejdstiden
 • Overførsel af ferie 
 • Udbetaling af ferie (den 5 ferieuge)
 • Feriehindringer
 • Elever og ferie 
 • Sygdom og ferie
 • Opsigelse og ferieafvikling 
 • Fritstillings betydning for optjening og afholdelse af ferie 
Særligt om Barselsreformens betydning for ferieplanlægning:
 • De nye barselsreglers betydning/konsekvenser for afvikling af ferie

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel løn 2022

Ny bogføringslovs indvirkning på lønområdet, lønafstemninger mv. Ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, nye lovgivning om omsorgsorlov og betydningen heraf for lønafregningen, nyt styresignal om beskatning af leasingbiler. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. Udvidelse af brug af forskerordning er gjort mulig efter ny dom. Endvidere er nye regler for indberetning af planformsøkonomi vedtaget.

Barselsreformen

Ny barselsaftale er nu indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Den nye ferielov II

På kursus fokuseres på de særlige problemstillinger, som den nye ferielov har givet anledning til. Det forudsættes at de grundlæggende regler er kursisterne bekendt (f.eks. vores kursus: Den ny ferielov I). Der vil på kurset blive sat spotlight på mange af de problemstillinger hvor der har været tvivl om forståelsen og fortolkningen af reglerne.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

01. december
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

04. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: