Den nye ferielov - særlige forhold - Tilmeld dig 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:den_nye_ferielov_saerlige_forhold
ConferenceId:5919450---OPERSONAL
Event:

Den nye ferielov - særlige forhold

På dette kursus, vil vi fokusere på de særlige udfordringer og problemstillinger, som den nye ferielov har givet anledning til. Det forudsættes at de grundlæggende regler er kursisterne bekendt (f.eks. vores kursus: Den ny ferielov – en praktisk implementering).

Der vil på kurset blive sat spotlight på mange af de problemstillinger hvor der har været tvivl om forståelsen og fortolkningen. 

INDHOLD:

 • Hvad sker der, hvis de første 4 ugers optjent ferie, ikke bliver holdt
 • Hvad er arbejdsmarkedets feriefonds opgaver og hvordan foregår et kontrolbesøg
 • Ferielovens dokumentationskrav – og risiko for arbejdsgiver og lønmodtager ved mangelfuld dokumentation
 • Betydningen af feriehindringer
 • Betydningen af feriepligt ved arbejdsgiverskifte når ferien er optjent i et ansættelsesforhold, der nu er ophørt
 • Hvad må en ny arbejdsgiver spørge en nyansat medarbejder om vedrørende med ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver
 • Ferieafholdelse ved turnus
 • Hvilke konkrete aftaler kan man indgå på ferierettens område på den enkelte arbejdsplads
 • Udbetaling af overført ferie, der ikke er afholdt inden fratræden
 • Udbetaling af optjent ferie, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet
 • Overførsel af ferie - dokumentationskrav
 • Udbetaling af ferie udover 4 uger – dokumentationskrav
 • Hvordan tilrettelægges ferie i forhold til de nye barselsregler 
 • Konkrete eksempler og afklaring på fortolkningsspørgsmål ved tilrettelæggelse af ferie i en opsigelsesperiode
 • Fritstilling i en opsigelsesperiode – betydningen heraf
 • Sygdom og ferie
 • Ændring af allerede fastlagt ferie
 • Ferieafholdelse og Covid 19
 • Andre konkrete spørgsmål fra kursisterne…
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Den nye ferielov – almindelige regler

På en praktisk anvendelig måde klædes du på til at kunne løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie. Hvad sker der f.eks. hvis der ikke bliver holdt den ferie som ferieloven kræver? Vi samler bl.a. op på de mange svar som STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har givet på en lang række spørgsmål om de nye regler - som er praktisk anvendelige i det daglige arbejde med den nye lov. Der vil også blive gennemgået praktiske cases omkring opsigelse og ferieafholdelse.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

04. maj
Hvidovre
05. maj
Vejle
19. maj
Aalborg

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: