Det effektive bogholderi - Tilmeld dig 2-dages kursus her
EventDetailsDEV
Conference:det_effektive_bogholderi
ConferenceId:6312303---OPERSONAL
Event:

Det effektive bogholderi

KORT OM KURSET:
På kurset opnås et grundigt kendskab de lovregler der gælder i forhold til regnskabs- og bogholderiopgaven, herunder kravene til god bogføringskik, krav til afstemninger, krav til faktura, interne kontroller, godkendelsesprocedure mv. Dernæst er formålet give redskaber til brug for effektiv rapportering om virksomhedens driftsøkonomiske forhold, herunder likviditets- og afkast oplysninger. Endelig vil kurset også give indsigt i forhold – herunder digitale forhold - som kan være med til at styrke en rettidig og effektiv regnskabsregistrering og rapportering.

MÅLGRUPPE:
Regnskabschefer og deres medarbejdere samt revisorassistenter.
 
HOVEDPUNKTER:
  
Regnskabs- og bogholderiopgaven (dag 1):

 • God bogføringsskik
 • Krav til afstemninger
 • Interne kontroller
 • Godkendelsesprocedurer
 • Funktionsadskillelse
 • Krav til opbevaring
 • Fakturakrav
 • Skattemæssige mindstekrav

Rapportering til ledelsen mv. (”businesscontrolling”) (dag 2):
 
 • Introduktion til business controlling
 • Rentabilitets og likviditetsopgørelser
 • KPI´er - identificerer vigtige nøgletal
 • Aktivitetsmålinger: produkt/afdelingsafkast mv. (ABC-modeller)
 • Rapportering om ”Whistleblowerforhold” – hvilke oplysninger kan der være tale om     
 • GDPR – i forhold til registrering af regnskabsoplysninger – særlige opmærksomheder
 
Indsigt i effektiv regnskabsregistrering:
  
 • De digitale muligheder
 • Eksempler på hvordan ”andre” løser regnskabsopgaverne

Kurset afholdes over 2 dage.
 
Instruktør:
Statsautoriseret Revisor Dennis Skovby, Døssing & Partnere

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 9.990,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: