Dødsbobeskatning - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:doedsbobeskatning
ConferenceId:133000----OPERSONAL
Event:aarhus_2020_11_25
EventId:4728704---OPERSONAL

Dødsbobeskatning

Kurset giver en grundig opdatering omkring nyeste lovgivning, afgørelser og domme mv. indenfor dødsboskatteområdet. Kurset har herudover fokus på udvalgte og særligt problemfyldte områder, som kræver et indgående kendskab til dødsboskatteområdet og anden tilknyttet lovgivning, herunder aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Kurset har bl.a. fokus på det nye regelsæt ved nedsat boafgift ved udlodning af reelle erhversmæssige virksomheder.
 
Fokus på de muligheder der ligger i en skatteminimering ved opgørelse af skattetilsvaret for dødsboet.
 
Du får:
 • 750 siders anvendelig materialesamling
 • 7 timer obligatorisk efteruddannelse
 • Nyeste lovgivning og afgørelser mv.
 • Afgrænsning af skattefritagne boer
 • Skatteminimering ved opgørelse af skattetilsvar
   
Udvalgte skattemæssige forhold for boet, længstlevende ægtefælle, for arvinger og legatarer:
 • "15 pct.- reglen" ændres med nyt styresignal fra SKAT
 • Udlodning eller realisation
 • Brutto- og nettoopgørelsesprincippet
 • Erhvervsvirksomheder – aktiver og gæld
 • Konto for opsparet overskud – virksomhedsordningen
 • Skattefri virksomhedsomdannelse i dødsboer
 • Aktier, anparter, investeringsforeningsbeviser og beviser i investeringsselskaber
 • Værdiansættelse af aktiver og gæld
 • Skattefritagne / ikke skattefritagne ejendomme
 • Skattefritagne / ikke skattefritagne fordringer
 • Forskudt indkomstår
 • Beregning af udskudt skat og passivposter
 • Boopgørelse og boafgift
   
Nyheder:
 • Nyeste lovgivning - en systematisk gennemgang
 • Nye afgørelser, kendelser og principielle domme  
 • Nedsat boafgift og de skattemæssige udfordringer i dødsbosager
   
Sikringsakter og reparationsmuligheder:
 • Bindende svar
 • Genoptagelse ved skifteretten
   
Skatteminimering gennem optimal regelanvendelse:
 • Der sættes fokus på de muligheder, der ligger i en skatteminimering ved opgørelse af skattetilsvaret for dødsboet
 
Instruktør:
Tax Partner Ole Aagesen, Revitax

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du blot ønsker en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

25. november
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

26. november
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: