Effektiv Kreditorstyring - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:effektivkreditorstyring
ConferenceId:995640----OPERSONAL
Event:

Effektiv Kreditorstyring

Målgruppe:
Kreditorbogholdere, økonomichefer og andre ansatte, som arbejder med opgaver inden for kreditorbogholderiet. 

Kort om kurset:

På dette kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de daglige bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver i kreditorbogholderiet. På kurset er fokus bl.a. på de moms- og skattemæssige fradragsregler, gebyrregler og rentetillæg mv. som påløber ved for sen betaling, vigtig kontroller i kreditorbogholderiet mv.

Udbytte:
 • Overblik over almindelige moms– og afgiftsregler ved køb af varer og ydelser
 • Overblik over de skattemæssige fradragsregler ved køb af varer og ydelser
 • Kendskab til regnskabskrav og opbevaringsregler mv.
 • Kendskab til gebyrregler og rentetillæg mv. som påløber ved for sen betaling
 • Kendskab til købers rettigheder og pligter ved køb og betaling af varer og ydelser
 • Kendskab til vigtige interne kontroller mv.

Hovedpunkter: 

Regnskabskrav og opbevaringsregler mv.
 • Om god bogføringsskik, bogføringspligt, registrering og dokumentation
 • Om opbevaring af regnskabsmateriale, herunder digital opbevaring i udlandet
 • Om krav til bilag fra udlandet - hvad skal du være særlig opmærksom på?

Renter, gebyrer og kredittider
 • Hvilke renter og gebyrer må tillægges regninger?
 • Kredittidsregler i henhold til renteloven
 • Kompensationsbeløb - B2B

Interne kontroller, eliminering af utilsigtede regnskabsfejl, besvigelse  mv.
 • Vigtige interne kontroller og forretningsgange (fra køb til betaling)
 • Advarselssignaler på besvigelser (regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver)
 • Forretningsgangsbeskrivelser
 
Særlig omkring manipulation og bedrageri
Tidligere adm. direktør i Nordisk Fjer Koncernen, Anders Wejrup, giver på kurset en bred og praktisk indsigt i punktet ”Manipulation og bedrageri” – om advarselssignaler man skal være særlig opmærksom på. Gennemgangen af dette punkt tager udgangspunkt i en lang række konkrete eksempler og afsluttes med en kort gennemgang af eksempler på manipulation og bedrageri i Nordisk Fjer sagen – Århundredets største og mest spektakulære erhvervsskandale.
 
Hvis du vil have en forsmag kan du læse denne artikel fra sn.dk, om Anders Wejrups foredrag om Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud.

Moms– skatte- og afgiftsreglerne for køb af varer og ydelser

 • Krav til fakturaindhold og dokumentationskrav
 • Regler og betingelser for fuld, begrænset og ingen fradragsret med fokus på reklameudgifter, repræsentation, hotel og restaurationsudgifter,   , telefoni- og internetopkoblinger, mv.
 • Delvis momsfradragsret
 • Køb og drift af motorkøretøjer
 • Fradragsret for personaleomkostninger
 • Moms ved køb af varer og ydelser fra udlandet - praktisk håndtering af arbejdsgange
 • Tilbagesøgning af moms fra udlandet 

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Bogholderi og Regnskab". Ved deltagelse på 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.

Obligatorisk efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for advokater.  
 
Instruktører:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy
CEO / CFO & Founder Anders Wejrup

Bogholderi og regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at lave et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Effektiv debitorstyring 2019

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi ser ud i 2019. Der er særlig fokus på de mange digitale muligheder, som bør indføres i debitorbogholderiet. De digitale muligheder er både tidsbesparende og giver ganske simpelt langt flere penge i kassen! Der er tale om et grundkursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi. Kurset henvender sig til både nyansatte og ansatte med erfaring.

Excel - Bogholdere

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Excel - Økonomi

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner. Der er til kurset udviklet en række økonomimodeller til brug for budget- og regnskabskonsolidering, måneds- og årsafslutning mv. samt modeller og skemaer med specifik relevans på opgaver inden for lønbogholderiet.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

28. november
Aarhus
02. december
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 3.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: