Elever og Lærlinge - kend reglerne - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:elever-laerlinge-ansaettelsesret
ConferenceId:2321236---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2019_10_22
EventId:4185452---OPERSONAL

Elever og Lærlinge - kend reglerne

Kort om kurset:
Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind.  Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge. Betydningen af den nye ferielov på elevområdet er indeholdt i kurset.
 
Elever:
 • Etablering af elevkontrakten
 • Hvilken betydning har det, om arbejdsgiver er omfattet af overenskomst
 • Relevant lovgivning om elever (erhversuddannelse, erhvervsgrunduddannelse mv.)
 • Krav til arbejdspladsen
 • Kan elever pålægges overarbejde?
 • Pensionsforpligtelser for elever - også når der ikke er overenskomst
 • Fritvalgskonto
 • Lønfastsættelsen for elever            
 • Elevers sygefravær - hvornår er det berettiget at ophæve elevaftalen
 • Sygedagpengerefusion for elever i lønnet praktik
 • De særlige problemstillinger når en elev både er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven
 • Hvad sker der, hvis elevens arbejde er utilfredsstillende - hvornår kan arbejdsgiver ophæve kontrakten
 • Elevforholdets uopsigelighed - hvad er betydningen heraf  - Forlængelse af elevaftalen
 • Elever og prøvetid
 • De særlige ferieregler der gælder for elever  
 • Situationen når eleven går på barsel - hvilken betydning har det for elevaftalen
 • Hvilke risici  løber arbejdsgiver, hvis elevkontrakten bliver bragt til ophør under graviditet og barsel? Har arbejdsgiver i den situation pligt til at forlænge elevaftalen?
 • De særlige regler der gælder for det faglige udvalg og Tvistighedsnævnet, der afgør sager om elevforhold
 • Der er indenfor de seneste år afsagt en række  principielle afgørelser om elever, som har betydning for arbejdsgivers administration af elevforholdet - betydningen heraf vil blive gennemgået
 • Ny IGU - elevordning for udenlandske flygninge - mulighed for bonus - betingelser og indhold

Lærlinge:
 • Nyeste regler vedrørende lærlinge                                                                                      
 • Voksenlærlinge og løntilskud - lovændringer

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”HR - Jura” og "Løn & Personale". Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført  uddannelse.

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Aktuel offentlig ansættelsesret

Nye ferieregler, ny persondataforordning, nye barselregler for fædre er blandt de nyheder som er på vej på det offentlige område. Kurset ”Offentlig ansættelsesret” er tilrettelagt for ansatte som arbejder med personalejuridiske spørgsmål i bred forstand. Du lærer at håndtere ansættelser og afskedigelser på et korrekt grundlag og du får et indblik i de mange regler og procedurer om begrundelser og partshøring i personalesager.

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, nye regler begrænser ret til indsigt i helbredsoplysninger, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye dagpengeregler, nye regler om praktikpladsafhængig AUB-bidrag, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - HR - Jura

I vores HR-JURA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk samtidig med, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

Tid & Sted

22. oktober
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

23. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: