Elever og Lærlinge - regler og kontrakter - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:elever-laerlinge-ansaettelsesret
ConferenceId:2321236---OPERSONAL
Event:vejle_2022_05_31
EventId:5743366---OPERSONAL

Elever og Lærlinge - regler og kontrakter

Kort om kurset:

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind.  Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler og praksis om elever og lærlinge. Betydningen af den nye ferielov på elevområdet er indeholdt i kurset. Der er indenfor de seneste år afsagt en række principielle afgørelser om elever, som har betydning for arbejdsgivers administration af elevforholdet - betydningen heraf vil blive gennemgået

 

 Elev -og lærlingeforholdets etablering:

 • Etablering af elevkontrakten
 • Forskellige former for elevaftaler – den almindelige aftale , korte aftaler, kombinationsaftaler m.v.

 • Formularkrav og betydningen heraf

 • Etablering af aftale om voksenlærlinge – betingelser og krav

 • Voksenlærlinge – løntilskud – nye regler i 2021

 • Hvilken betydning har det, om arbejdsgiver er omfattet af overenskomst

 • Relevant lovgivning om elever (erhvervsuddannelsesloven)

 • Pensionsforpligtelser for elever – også når der ikke er overenskomst

 • Lønfastsættelsen for elever

 • Elever og prøvetid

 

Det løbende ansættelsesforhold for elever og lærlinge             

 • Sygedagpengerefusion for elever i lønnet praktik

 • De særlige problemstillinger når en elev både er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven

 • Vekselvirkning mellem skole og praktik

 • Hvis eleven bliver udelukket fra skoleundervisning – hvilken betydning har det for elevaftalen?

 • Kan elever pålægges overarbejde?

 • Situationen når eleven går på barsel - hvilken betydning har det for elevaftalen

 • Forlængelse af elevaftalen ved sygdom og barsel

 • Kan elever pålægges overarbejde?

 • Ny ferielovs konsekvenser for elever

 • De særlige regler der gælder for det faglige udvalg og Tvistighedsnævnet, der afgør sager om elevforhold

 

Elev -og lærlingeforholdets afslutning

 • Hvad sker der, hvis elevens arbejde er utilfredsstillende - hvornår kan arbejdsgiver ophæve kontrakten?

 • Elevforholdets uopsigelighed - hvad er betydningen heraf?

 • Elevers sygefravær - hvornår er det berettiget at ophæve elevaftalen

 • Elevforholdets afslutning når der forligger bristende forudsætninger

 • Elevforholdets afslutning ved misligholdelse

 • Hvornår er eleven berettiget til af ophæve elevansættelsen

 • Betydningen af fravær pga. barsel – forlængelse af elevaftalen

 • Hvilke risici løber arbejdsgiver, hvis elevkontrakten bliver bragt til ophør under graviditet og barsel?

 • Elevforholdets afslutning ved fælles aftale mellem arbejdsgiveren og eleven/lærlingen

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel offentlig ansættelsesret

Nye ferieregler, ny persondataforordning, nye barselregler for fædre er blandt de nyheder som er på vej på det offentlige område. Kurset ”Offentlig ansættelsesret” er tilrettelagt for ansatte som arbejder med personalejuridiske spørgsmål i bred forstand. Du lærer at håndtere ansættelser og afskedigelser på et korrekt grundlag og du får et indblik i de mange regler og procedurer om begrundelser og partshøring i personalesager.

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Nye regler om øremærket orlov/barselsdagpenge på vej er forhandlet på plads mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Tid & Sted

31. maj 2022
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

30. maj 2022
Storkøbenhavn

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: