Energiafgifter - fradrag og godtgørelse - 1-dags kursus Tilmelding
EventDetailsDEV
Conference:energiafgifter
ConferenceId:131614----OPERSONAL
Event:storkoebenhavn_2022_03_15
EventId:5802530---OPERSONAL

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra nytår 2021 trådte en række store ændringer på afgiftsområdet i kraft.  


Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi.  


Fra efteråret 2021 præsenteres plan for en ny og bredere afgiftsstruktur.

Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter.

Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet.

Regeringen har fremsat ny skattereform, som bla. øger  afgifterne ved brug af fossile brændsler – konsekvenserne af dette aspekt, vil også blive berørt.

Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.
    
Kursets hovedpunkter:

Afgiftsreformen pr. 1. januar 2021 og den "Grønne skattereform 2020".

Ny og bredere afgiftsstruktur på vej - fremlægges i løbet af 2021. 


Energiafgifter 

 • Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler – væsentlige ændringer!

 • Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af elafgift  

 • Regler for opladning af el-biler

 • Godtgørelse af energiafgifter

 • Overskudsvarme – de gamle og nye regler – hvad kommer det til at koste? Særligt fokus på regler fra 1. januar 2021

 • Afgift på varmepumper, elbiler, solceller m.v.

 • Betydning af VE-energi


Fradrag for vandafgift

 • Afgift og godtgørelse af ledningsført vand (vandafgift)

 • Momsfrit og momspligtigt salg 
   

Hvad kan du opnå godtgørelse for? 

 • Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse

 • Procesenergi - let proces/tung proces – forskelle

 • Rumvarme og komfortkøling

 • Udnyttelse af overskudsvarme

Hvordan beregnes godtgørelsen? -  Beregning af godtgørelser – metoder, med og uden egne målere
-   Faldgruber og risikoområder 
   
NOx-afgift

 • Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding

 • Afgiftspligtigt område

 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 

Cases og praktiske opgaver
Gennemgangen af de mange emner afrundes af cases samt et par praktiske opgaver, der skal løses undervejs. 

En væsentlig del af danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på de afgiftsretlige regler. Dette kan både betyde, at virksomhederne snyder sig selv for godtgørelse af energiafgifter eller at virksomheden overser væsentlige risici, som kan medføre bødesanktion ved Skattestyrelsens kontrolbesøg.
  ”Skattestyrelsens vurdering af ansvaret indenfor godtgørelse af energi- og miljøafgifter nærmere sig det objektive ansvar”.

  Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på denne sondring.

  Godkendt efteruddannelse
  Kurset tæller 7 lektioner i den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. For revisorer under kategorien ’Direkte og indirekte skat’.

  Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesprogram  "Moms, Skat & Afgifter"
  Ved deltagelse på mindst 4 kurser i uddannelsesprogrammet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.
  Instruktør:
  Associate Partner Tax & Legal Anders Klinge, EY

  Aktuel Moms og afgifter 2021

  Momskursus som behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner, herunder moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på Quick Fixes samt den ny E-handelspakke fra EU som har virkning fra 1. juli 2021.

  Momsreglerne A-Z - inkl. nyheder

  Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende momsregler.Kurset behandler herunder momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser samt regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset indgår nyeste regelændringer og nyheder på momsområdet fra regeringslovkatalog.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Moms og Afgifter

  Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

  Tid & Sted

  15. marts 2022
  Storkøbenhavn
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Storkøbenhavn

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  16. marts 2022
  Vejle

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: