Energiafgifter - fradrag og godtgørelse - 1-dags kursus Tilmelding
EventDetailsDEV
Conference:energiafgifter
ConferenceId:131614----OPERSONAL
Event:vejle_2023_10_03
EventId:6390755---OPERSONAL

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

KORT OM KURSET:
Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.
       
INDHOLD:

Nye regler for afgift på overskudsvarme fra 2022.
Ny Grøn Skattereform aftalt - betydning for virksomheders energiafgifter.

Energiafgifter 
 • Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler – væsentlige ændringer!
 • Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af elafgift  
 • Regler for opladning af el-biler
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Nye regler medfører radikale ændringer for afgift på overskudsvarme fra 1. januar 2022
 • Ny certificeringsordning mulliggør fritagelse for afgift 
 • Afgift på varmepumper, elbiler, solceller m.v.
 • Betydning af VE-energi

Grøn skattereform - aftale om kommende energibeskatning på plads 
 • Betydningen for virksomhedernes energibelastning

Fradrag for vandafgift
 • Afgift og godtgørelse af ledningsført vand (vandafgift)
 • Momsfrit og momspligtigt salg 
   
Hvad kan du opnå godtgørelse for? 
 • Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse
 • Procesenergi - let proces/tung proces – forskelle
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Udnyttelse af overskudsvarme
Hvordan beregnes godtgørelsen? -  Beregning af godtgørelser – metoder, med og uden egne målere
-   Faldgruber og risikoområder 
   

NOx-afgift
 • Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding
 • Afgiftspligtigt område
 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
 
Cases og praktiske opgaver
Gennemgangen af de mange emner afrundes af cases samt et par praktiske opgaver, der skal løses undervejs. 

En væsentlig del af danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på de afgiftsretlige regler. Dette kan både betyde, at virksomhederne snyder sig selv for godtgørelse af energiafgifter eller at virksomheden overser væsentlige risici, som kan medføre bødesanktion ved Skattestyrelsens kontrolbesøg.
  ”Skattestyrelsens vurdering af ansvaret indenfor godtgørelse af energi- og miljøafgifter nærmere sig det objektive ansvar”.

  Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på denne sondring.

  Godkendt efteruddannelse
  Kurset tæller 7 lektioner i den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. For revisorer under kategorien ’Direkte og indirekte skat’.  

  Instruktør:
  Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly

  Aktuel Moms og afgifter 2023

  Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. På kurset er medtaget moms- og afgiftsforhold vedrørende biler som aktuelt tema. En række ændringer i forhold til energiafgifter og godtgørelser indgår. Særlige moms- og toldmæssige konsekvenser af Storbritaniens udtræden af EU indgår sammen med en status på Quick-fix, E-handelspakken samt ny klimatold på visse vare som indføres fra efteråret 2023.

  International Moms 2023

  Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms.

  Momsfradrag A-Z

  Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset gives endvidere en kort introduktion til den internationale moms. Fakturakrav og regnskabsbestemmelser herunder krav om afstemning af moms i forbindelse med momsangivelse gennemgås. Nyheder inden for momsområdet indgår som en del af kurset og er medtaget i sammenhæng med kursets delemner.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Tid & Sted

  03. oktober
  Vejle
  Fra 09:00 til 12:00
   
  DKK 2.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Vejle

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  02. oktober
  Hovedstaden

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: