Energiafgifter - fradrag og godtgørelse - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:energiafgifter_fra_az
ConferenceId:131614----OPERSONAL
Event:

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra nytår – den 1. januar 2021 - træder en række store ændringer på afgiftsområdet i kraft.  

Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi.  

Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. På dette kursus er der særligt fokus på de nye regler per 1. januar 2021 på både elektricitet, brændsler samt overskudsvarme.

Folketinget skal endvidere i efteråret 2020 forhandle om indførsel af en ny CO2-afgift på fossile brændsler – dette aspekt vil vi også berøre.

Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.
    
Kursets hovedpunkter:

Afgiftsreformen pr. 1. januar 2021 


Energiafgifter 

 • Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler – væsentlige ændringer!

 • Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af elafgift  

 • Regler for opladning af el-biler

 • Godtgørelse af energiafgifter

 • Overskudsvarme – de gamle og nye regler – hvad kommer det til at koste? Særligt fokus på regler fra 1. januar 2021

 • Afgift på varmepumper, elbiler, solceller m.v.

 • Betydning af VE-energi


Fradrag for vandafgift

 • Afgift og godtgørelse af ledningsført vand (vandafgift)

 • Momsfrit og momspligtigt salg 
   

Hvad kan du opnå godtgørelse for?

 

 • Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse

 • Procesenergi - let proces/tung proces – forskelle

 • Rumvarme og komfortkøling

 • Udnyttelse af overskudsvarme

Hvordan beregnes godtgørelsen? -  Beregning af godtgørelser – metoder, med og uden egne målere
-   Faldgruber og risikoområder 
   
NOx-afgift

 • Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding

 • Afgiftspligtigt område

 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

 

Cases og praktiske opgaver
Gennemgangen af de mange emner afrundes af cases samt et par praktiske opgaver, der skal løses undervejs. 

En væsentlig del af danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på de afgiftsretlige regler. Dette kan både betyde, at virksomhederne snyder sig selv for godtgørelse af energiafgifter eller at virksomheden overser væsentlige risici, som kan medføre bødesanktion ved Skattestyrelsens kontrolbesøg.

Skattestyrelses praksis er, at konstaterede fejl på området ved kontrolbesøg betragtes som "grov uagtsomhed" fra virksomhedens side - hvilket sædvanligvis medfører 10 års genoptagelse. Der er derfor kun alle mulige gode grunde til at have styr på reglerne...

Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på denne sondring.

Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 7 lektioner i den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. For revisorer under kategorien ’Direkte og indirekte skat’.

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesprogram  "Moms, Skat & Afgifter"
Ved deltagelse på mindst 4 kurser i uddannelsesprogrammet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.
Instruktør:
Manager Tax & Legal Anders Klinge, EY

Aktuel Moms og afgifter 2020/21

Nye krav til momsdokumentation fra 2020, afgiftsmæssige konsekvenser af den ny klimaaftale fra 1. januar 2021, Covid-19 og den momsmæssige betydning heraf, opgør med ”omvendt betalingspligt”, er indeholdt i dette kursus, om aktuelle moms- og afgiftsnyheder.

Momsreglerne fra A-Z - del 1

Der er tale om et kursus, der behandler momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt håndtering af investeringsgoder. Kurset afholdes over to dage (del 1 og del 2), hvor del 1 indeholder mere grundlæggende regler, mens del to gennemgår en række specielle forhold.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

08. december
Glostrup
16. december
Aarhus V

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: