Energiafgifter - fradrag og godtgørelse - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:energiafgifter_fra_az
ConferenceId:131614----OPERSONAL
Event:aarhus_2020_12_16
EventId:5164663---OPERSONAL

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Målgruppe:
Ansatte med regnskabsmæssig- eller teknisk baggrund, som arbejder med energi- og miljøafgifter.
      
Kort om kurset:
En væsentlig del af danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på de afgiftsretlige regler. Dette kan både betyde, at virksomhederne snyder sig selv for godtgørelse af energiafgifter eller at virksomheden overser væsentlige risici, som kan medføre bødesanktion ved Skattestyrelsens kontrolbesøg.

Skattestyrelses praksis er, at konstaterede fejl på området ved kontrolbesøg betragtes som "grov uagtsomhed" fra virksomhedens side - hvilket sædvanligvis medfører 10 års genoptagelse. Der er derfor kun alle mulige gode grunde til at have styr på reglerne...

Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på denne sondring.
 
Nyheder 2020 
- Politisk aftale vedr. nye regler for overskudsvarmeafgift på vej.
- Regeringens lovprogram for 2020
- Nye afgørelser – bl.a. vedr. anvendelse af elpatron-ordningen
- Nye regler for opladning af el-biler  (det gælder både private og erhverv)


Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over, hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra Skattestyrelsen, og bindende svar indenfor energiafgiftsområdet.
 
Der vil herudover være fokus på de almindelige betingelser for fradrag og ofte oversete muligheder. Kurset har særlig fokus på de udfordringer regnskabsafdelingen har med nedenstående hovedpunkter og de risici de medfører, hvis ikke afgiftshåndteringen systematiseres. Vi kommer også ind på de hyppigst forekommende faldgruber på området…


BEMÆRK!
På kurserne vil der være særligt fokus på de nye regler for overskudsvarmeafgift efter den politiske aftale herom, samt regeringens lovpakke for 2020.

Bl.a omlægning af reglerne for beskatning af overskudsvarme, så udnyttelsen af overskudsvarme øges. En del af aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme mellem alle Folketingets partier fra marts 2019. 


Kursets hovedpunkter:
 
Energiafgifter

-  Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler (kul, olie og naturgas)
-  Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af elafgift  
Nye regler for opladning af el-biler  (det gælder både private og erhverv)
-  Godtgørelse af energiafgifter (el, olie, kul og gas)
-   Overskudsvarme – de gamle og nye regler – hvad kommer det til at koste?
-  Afgift på varmepumper, elbiler, solceller m.v.
-  Betydning af VE-energi

Fradrag for vandafgift
-  Afgift og godtgørelse af ledningsført vand (vandafgift)
-  Momsfrit og momspligtigt salg 
 
Hvad kan du opnå godtgørelse for?
-  Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse
-  Procesenergi - let proces/tung proces - forskelle
-  Rumvarme og komfortkøling
-  Udnyttelse af overskudsvarme

Hvordan beregnes godtgørelsen? Beregning af godtgørelser – metoder, med og uden egne målere
-   Faldgruber og risikoområder 
   
NOx-afgift

-  Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding
-  Afgiftspligtigt område
-  Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
 
Liberale erhverv
-  Gennemgang af de særlige regler for ”liberale erhverv”
-  Delvis godtgørelse  
 
Cases og praktiske opgaver
Gennemgangen af de mange emner afrundes af cases samt et par praktiske opgaver, der skal løses undervejs. 

Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 7 lektioner i den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. For revisorer under kategorien ’Direkte og indirekte skat’.

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesprogram  "Moms, Skat & Afgifter"
Ved deltagelse på mindst 4 kurser i uddannelsesprogrammet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.
Instruktør:
Manager Tax & Legal Anders Klinge, EY

Aktuel Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra Skatterådet. Desuden fokuserer vi på Skattestyrelsens udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du blot ønsker en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

16. december
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

16. november
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: